Ngành Hải quan tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

30/11/2019 07:58 AM

Những kết quả trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong 2 năm qua cho thấy, Tổng cục Hải quan đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ và các chỉ đạo của Bộ Tài chính về sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức của các đơn vị Hải quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ảnh: N.Linh.

Chủ động triển khai

Trong những ngày này, nhiều đơn vị Hải quan đang gấp rút hoàn thiện việc sắp xếp lại, đổi tên các chi cục hải quan theo các quyết định của Bộ Tài chính đã ban hành giữa tháng 9/2019 là sáp nhập 14 chi cục, giải thể 1 chi cục, thành lập mới 3 chi cục và đổi tên 3 chi cục.

Như tại Cục Hải quan Quảng Ninh, theo Quyết định số 1867/QĐ-BTC của Bộ Tài chính sẽ hợp nhất Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Lân thành Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai (có địa chỉ tại Tổ 6, khu 10, phường Bãi Cháy, phường Hạ Long, Quảng Ninh) trước ngày 1/12/2019. Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Nguyễn Văn Nghiên cho biết, ngay sau khi Bộ Tài chính có quyết định hợp nhất hai chi cục này, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục, tập thể lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh triển khai với quyết tâm cao để sớm ổn định hoạt động, tránh gây ra xáo trộn của chi cục sau khi hợp nhất. Theo đó, các đơn vị tập trung quán triệt rõ Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CBCC.

Cục Hải quan Đà Nẵng cũng có sự chủ động để triển khai việc sáp nhập Chi cục Hải quan khu công nghiệp Đà Nẵng vào Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, Gia công trực thuộc Cục Hải quan Đà Nẵng, ngay sau khi Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1856/QĐ-BTC. Theo Cục trưởng Quách Đăng Hòa, việc tổ chức sắp xếp lại chi cục đã được đơn vị tiến hành theo đúng chỉ đạo, kế hoạch hoàn thiện trước ngày 1/12. Cụ thể, để triển khai Cục Hải quan Đà Nẵng đã thông báo cho DN về việc chấm dứt hoạt động của Chi cục Hải quan khu công nghiệp Đà Nẵng. Bên cạnh đó, đơn vị đã sắp xếp, bố trí CBCC, người lao động thuộc Chi cục Hải quan khu công nghiệp Đà Nẵng theo quy định và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về việc triển khai sắp xếp, bố trí CBCC theo yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy; đồng thời thực hiện các thủ tục bàn giao trụ sở, cơ sở vật chất, kỹ thuật, hồ sơ, tài liệu, công việc còn tồn đọng và những nhiệm vụ khác của Chi cục Hải quan khu công nghiệp Đà Nẵng cho Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, Gia công đảm nhiệm.

Ở nhiều đơn vị hải quan địa phương khác, các quyết định của Bộ Tài chính và văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan cũng được gấp rút triển khai hoàn thiện theo đúng kế hoạch. Điều đó cho thấy sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị nhằm triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TƯ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sắp xếp tinh gọn, hiệu quả bộ máy

Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước luôn được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đặc biệt quan tâm, quyết liệt triển khai đồng bộ từ các cơ quan Hải quan ở Trung ương đến các cơ quan Hải quan địa phương. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan phải đáp ứng yêu cầu về những nhiệm vụ được giao thêm, khối lượng công việc ngày càng tăng qua các năm và đáp ứng với yêu cầu thay đổi về phương thức quản lý tập trung, cải  cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan.

Tại các cơ quan Hải quan ở Trung ương, năm 2016 đã cắt giảm được 13 phòng thuộc các Vụ thuộc Tổng cục. Tại các cơ quan Hải quan địa phương, năm 2016, Tổng cục Hải quan đã cắt giảm được 37 phòng và đơn vị tương đương thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố. Năm 2017, Bộ Tài chính đã giải thể 1 chi cục hải quan thuộc cục Hải quan tỉnh, thành phố. Tiếp đó, năm 2018, Tổng cục Hải quan đã tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của chi cục Hải quan, kết quả cắt giảm được 239 đội (tổ) thuộc Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương; Bộ Tài chính quyết định giải thể 1 Chi cục Hải quan và 2 phòng.

Theo Tổng cục Hải quan, tổ chức bộ máy đã được sắp xếp theo hướng tinh, gọn, hiệu quả nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đảm bảo triển khai đúng quy trình nghiệp vụ theo quy định. Bộ máy tham mưu về thể chế, chính sách được kiện toàn, các văn bản nghiệp vụ khi ban hành đã được nâng cao chất lượng vừa đảm bảo yêu cầu minh bạch, đơn giản, tạo thuận lợi cho thương mại, vừa đảm bảo yêu cầu công tác quản lý nhà nước về hải quan và yêu cầu hội nhập. Đội ngũ công chức, viên chức đã từng bước được cơ cấu lại, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy luôn gắn với cải cách thủ tục hành chính. Phân công, phân cấp rõ trách nhiệm của từng đơn vị nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực.  

 N.Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,433

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn