Dịch vụ công: Người dân sẽ được phục vụ ở mọi nơi, mọi lúc

25/11/2019 17:18 PM

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Thành phố sẽ rà soát các thủ tục, quy trình, những thủ tục nào bảo đảm tiêu chuẩn quốc gia sẽ được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo phục vụ người dân ở mọi lúc, mọi nơi.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh VGP/Mạnh Hùng

Chiều 22/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã có buổi làm việc với TPHCM về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), chế độ báo cáo và công tác kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tại buổi làm việc, Chánh văn phòng UBND TPHCM Hà Phước Thắng cho biết, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, UBND TPHCM đã chủ động chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn Thành phố xác định 4 nhóm nội dung với 26 nhóm nhiệm vụ và trách nhiệm các cơ quan chủ trì tham mưu, tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2018-2020; đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng Kế hoạch và chủ động triển khai tại đơn vị.

Đến nay, về cơ bản, Bộ phận Một cửa các cấp đã được kiện toàn về tổ chức, hoạt động với 13 đơn vị cấp Sở; 22/24 UBND quận, huyện; 295/322 UBND các phường, xã, thị trấn.

Tính đến hết ngày 15/11/2019, Thành phố đã ban hành 104 Quyết định, công bố 1.797 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp, trong đó cấp tỉnh 1.480 thủ tục, cấp huyện 202 thủ tục, cấp xã 115 thủ tục.

Thực hiện yêu cầu của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, cập nhật dữ liệu TTHC sang hệ thống dịch vụ công quốc gia, Văn phòng UBND Thành phố đã tập trung cập nhật 1.392 thủ tục, đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với nhóm thủ tục còn lại.

Về xây dựng, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các cấp, đến nay, Chủ tịch UBND Thành phố đã phê duyệt 252 quy trình; đang xem xét, phê duyệt 189 quy trình; số quy trình đang được thẩm định, hoàn thiện là 611 quy trình.

Thành phố chủ trì xây dựng Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn. Dự thảo đang trong giai đoạn tổng hợp ý kiến chuyển Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND Thành phố xem xét, ban hành.

Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin vào đánh giá việc giải quyết TTHC , Thành phố thí điểm hệ thống đánh giá việc giải quyết TTHC gắn liền quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết trả kết quả của từng TTHC và đầy đủ các phương thức thực hiện trên cả 2 phương diện: Người dân, tổ chức đánh giá việc giải quyết hồ sơ TTHC và đánh giá nội bộ.

Hiện nay, hệ thống đang vận hành thử nghiệm ổn định tại 12 đơn vị (3 quận-huyện và 9 xã, phường, thị trấn) với 4 TTHC. Từ ngày 21/6/2019 (thời điểm bắt đầu thử nghiệm) đến ngày 16/11/2019, hệ thống tiếp nhận 17.008 hồ sơ TTHC (6.091 hồ sơ nộp trực tiếp và 10.917 hồ sơ nộp trực tuyến) và ghi nhận nhiều lượt ý kiến đánh giá của cá nhân, tổ chức (33.290 lượt).

Từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/9/2019, tổng số hồ sơ các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, UBND xã, phường, thị trấn tiếp nhận là: 12.254.254 hồ sơ, đã giải quyết 12.063.009 hồ sơ; trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn là 99.59%.

Tính đến 25/9/2019, số dịch vụ công trực truyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên địa bàn Thành phố là 602 dịch vụ công. Số lượng hồ sơ giải quyết qua trực tuyến là 1.073.323 hồ sơ (chiếm 8,75%)

Theo Chánh văn phòng Hà Phước Thắng, để triển khai kịp thời, có hiệu quả việc kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, UBND Thành phố đã phân công cụ thể một Phó Chủ tịch UBND Thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị. Thành phố cũng đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và Tổng cục giao thông đường bộ triển khai các giải pháp để tích hợp, kết nối 3 dịch vụ công của Thành phố với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, đầu tháng 12, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được khai trương, kết nối với cổng dịch vụ công của các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố, trong đó TP. Hà Nội, TPHCM, tỉnh Quảng Ninh là 3 đơn vị cơ sở thí điểm, đây cũng là nòng cốt xây dựng Chính phủ điện tử.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định, Cổng dịch vụ công quốc gia được xây dựng theo tiêu chí lấy người dân làm trung tâm. Vì vậy, phải kết nối được tới các quận, huyện, xã phường để người dân biết rằng Cổng dịch vụ này là để phục vụ chính họ, người dân bất cứ ở đâu, thời điểm nào cũng có thể thực hiện được các TTHC…

“Như trước đây người dân được Sở Giao thông vận tải TPHCM cấp giấy phép lái xe, thì nay đến thời hạn đổi giấy phép người đó không phải quay lại Thành phố nữa, mà đang sinh sống, công tác ở đâu thì sẽ tới Sở Giao thông nơi đó, các cơ quan sẽ kết nối với nhau để người dân không phải làm lại hồ sơ. Hay đối với vấn đề vi phạm hành chính, người dân bị cơ quan chức năng phạt thì có thể nộp tiền phạt ngay, không nhất thiết phải tới kho bạc”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu ví dụ.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhận định, lãnh đạo của TPHCM đã thể hiện tinh thần cầu thị, thường xuyên học hỏi kinh nghiệm, những cách làm hay của các bộ ngành, địa phương khác. “TPHCM cũng được áp dụng rất nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, khác với quy định chung cả nước, lại ở vị trí là trung tâm kinh tế hàng đầu, là động lực tăng trưởng của cả nước, nên rất mong Thành phố sẽ đi đầu trong cải cách TTHC”, Bộ trưởng bày tỏ.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, TPHCM đã thực hiện việc ký số nhưng tính từ tháng 8 tới nay, mới chỉ triển khai 454 văn bản trên khoảng 2.000 văn bản. “Tới đây Thành phố cũng chỉ tham gia 3 dịch vụ liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia thì chưa hợp lý với quy mô dân số và vị trí của Thành phố”.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị Thành phố rà soát lại, chọn các dịch vụ dân cần nhất, thực hiện nhiều nhất đưa vào dịch vụ công trực tuyến, “dễ làm trước, khó làm sau” trên tiêu chí: Mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị, mọi người, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Không để ai bị tụt lại phía sau”, đồng thời đẩy mạnh thực hiện nhận văn bản và ký số hoá trên thiết bị di động.

Các đại biểu dự buổi làm việc xem vận hành thử việc thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia - Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Về vấn đề đầu tư cho cổng dịch vụ công, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, VPCP giao cho VNPT đầu tư toàn bộ các khâu xử lý rà soát cơ sở dữ liệu, hạ tầng… VNPT sẽ huy động nguồn lực tập đoàn, cũng như các doanh nghiệp tư nhân giỏi làm những phần nhỏ trong tổng thể công việc, sau đó VPCP sẽ thuê lại. Bộ trưởng gợi ý, Thành phố nên thực hiện theo hình thức này.

Cổng dịch vụ công quốc gia được triển khai trong điều kiện cơ sở dữ liệu quốc gia chưa đầy đủ, về thể chế cũng còn nhiều hạn chế như chưa có nghị định về bảo mật thông tin cá nhân, nghị định về TTHC trong môi trường điện tử, xác thực định danh… nhưng vẫn phải làm ngay, vừa làm vừa hoàn thiện. “Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia chỉ là kết quả bước đầu, chúng ta vẫn phải làm và hoàn thiện liên tục trong quá trình 5 năm, 10 năm, 20 năm tiếp theo”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định.

Các bộ, ngành, tỉnh, thành phố cần phải đưa các giải pháp để người dân hưởng ứng các dịch vụ công ngay từ khi khai trương. Đồng thời, kết nối hội nghị trực tuyến tới quận huyện, xã phường, thị trấn làm sao để người dân ở mọi miền Tổ quốc đều thấy được Cổng dịch vụ công là thể hiện vai trò Chính phủ phục vụ, với thành phố là chính quyền phục vụ.

Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến khẳng định, Thành phố sẽ nỗ lực để Cổng dịch vụ công TPHCM theo sát, đồng bộ hoá với Cổng dịch công quốc gia.

“Sau khi rà soát lại các tiêu chí kỹ thuật và các quy trình, những thủ tục nào bảo đảm tiêu chuẩn quốc gia sẽ được Thành phố tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia với mục tiêu không để sở, ngành, quận, huyện thực hiện rời rạc và phục vụ người dân ở mọi lúc, mọi nơi”, ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết.

Thu Lê

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,504

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn