Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

23/11/2019 10:00 AM

Theo báo cáo của Thành phố Hà Nội, trong năm 2019, Hà Nội đã ban hành 25 quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC). Đây là một trong những kết quả trong việc triển khai sâu rộng thực hiện chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" của thành phố Hà Nội.

Nhằm tiếp tục triển khai sâu rộng thực hiện chủ đề năm 2019 "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" gắn với cải cách hành chính và thi đua - khen thưởng; trong năm 2019, Hà Nội đã chỉ đạo các cấp, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, rà soát các khâu yếu, tăng cường hiệu quả phối hợp và trách nhiệm trong xử lý công việc. Tổ chức thực hiện hệ thống lập kế hoạch và đánh giá định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) tới từng cán bộ, công chức theo đúng đề án vị trí việc làm gắn với công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và bổ nhiệm cán bộ. Toàn bộ các quận, huyện, thị xã đã xây dựng bộ chỉ số đánh giá CCHC cấp xã và triển khai thực hiện; một số đã xây dựng và đưa vào áp dụng bộ Chỉ số đánh giá CCHC cấp phòng. Ngày 7/6/2019, thành phố Hà Nội cũng đã phê duyệt và công bố chỉ số CCHC năm 2018 đối với 22 Sở, cơ quan tương đương và 30 quận, huyện, thị xã.

Đồng thời, đã ban hành 25 quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có 914 TTHC bị bãi bỏ, hết hiệu lực thi hành và công bố danh mục 804 TTHC, sửa đổi bổ sung 43 TTHC; phê duyệt danh sách 73 cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành thuộc Thành phố. Thông qua Phương án đơn giản hóa TTHC năm 2019 các lĩnh vực Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội, theo đó đơn giản hóa 71 TTHC, bao gồm 19 TTHC lĩnh vực Tư pháp, 3 TTHC lĩnh vực Xây dựng, 10 TTHC lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, 34 TTHC lĩnh vực Công thương, 5 TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 12/2/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về công nghệ thông tin năm 2019, với các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể, trong đó phấn đấu 80% TTHC các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4, phấn đấu thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4.

Đến nay, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Thành phố đạt gần 80% (1.448 dịch vụ/1828 TTHC), ước đến cuối năm 2019 đạt 100%. Chỉ số PAPI năm 2018 xếp thứ 54, tăng 2 bậc so với năm 2017.

Hà Nội đang tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy, đã ban hành quyết định thành lập, sáp nhập 7 đơn vị; thí điểm mô hình văn phòng tư vấn, cung ứng dịch vụ hành chính công tại quận Long Biên; đã nghiên cứu, hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Đến nay, Chính phủ đã thông qua dự thảo "Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại các quận, thị xã của Hà Nội" để trình kỳ họp 8 Quốc hội khóa XIV. Thành phố cũng đã rà soát, xác định lộ trình đề án xây dựng các huyện lên quận (Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức, Thanh Trì, Đan Phượng).

Đến nay, Hà Nội đã thực hiện 7 đợt tinh giản biên chế tổng số 240 người và 4 đợt về nghỉ hưu trước tuổi. Tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã; xét tuyển, thi tuyển viên chức giáo dục.

Minh Anh

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,079

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn