Nộp lệ phí môn bài năm 2020 chậm nhất vào ngày 30/1/2020

18/11/2019 08:45 AM

Cục Thuế Hà Nội vừa thực hiện hướng dẫn khai, nộp lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2019.

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nộp lệ phí môn bài theo Thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/1/2020. Ảnh TL.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế Hà Nội, hộ kinh doanh áp dụng mức thu lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ và Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.

Theo đó, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán được miễn lệ phí môn bài bao gồm: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; hộ kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định.

Mức thu đối với hộ kinh doanh thuộc diện phải nộp lệ phí môn bài như sau: hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm là 1.000.000 đồng/năm; hộ kinh doanh có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm là 500.000 đồng/năm; hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm là 300.000 đồng/năm.

Theo Cục Thuế Hà Nội, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về doanh thu kinh doanh để xác định tổng doanh thu kinh doanh năm 2019 từ các nguồn, các địa điểm kinh doanh để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài của năm 2020 cho từng địa điểm kinh doanh. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm 2020 thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của hộ có cùng quy mô, cùng ngành nghề, cùng địa bàn.

Bên cạnh đó, hộ kinh doanh có hoạt động hoặc mới ra kinh doanh trong thời gian của 6 tháng đầu năm 2020 thì nộp theo mức lệ phí môn bài cả năm; nếu mới ra kinh doanh trong thời gian của 6 tháng cuối năm 2020 thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Cục Thuế Hà Nội yêu cầu, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nộp lệ phí môn bài theo Thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/1/2020. Thời hạn gửi Thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/1/2020. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm thì nộp lệ phí môn bài theo Thông báo của cơ quan thuế. Thời hạn gửi Thông báo của cơ quan thuế đối với hộ mới ra kinh doanh chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Thùy Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,720

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn