Từ tháng 11, các cơ quan không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần

28/10/2019 16:41 PM

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 232 triển khai phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn thành phố.

Nhiều cuộc họp của các cơ quan ở Hà Nội dùng chai nước thủy tinh thay thế các sản phẩm dùng bằng nhựa

Theo kế hoạch, 100% các đơn vị, cơ quan, tổ chức, đoàn thể trực thuộc UBND thành phố không sử dụng túi ni lông khó phân hủy, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và hạn chế 80% các sản phẩm nhựa khó phân hủy từ tháng 11/2019.

Cùng với đó, thay đổi thói quen, giảm dần việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong các cơ quan, đơn vị nói chung và trong sinh hoạt cộng đồng dân cư, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ từ năm 2020.

Tăng cường thu gom, tái chế chất thải nhựa; giảm thiểu sự phát thải chất thải nhựa trên địa bàn thành phố; đến ngày 31/12/2020 hạn chế tối đa các cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng bằng nhựa.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, các cấp, ngành thành phố đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng đối với công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường do sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Về giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt, thành phố đề nghị tất cả các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố thực hiện kế hoạch cắt giảm sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, đặc biệt là tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.

Không sử dụng cốc nhựa, ống hút nhựa và giảm tối đa việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong các hoạt động mua sắm, vận chuyển tại cơ quan, nơi làm việc. Khuyến khích, phát động phong trào mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vận động người thân cùng tham gia thực hiện “Nói không với túi ni lông khó phân hủy sử dụng một lần" và hạn chế với sản phẩm nhựa khó phân hủy sử dụng một lần.

Chỉ đạo các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, các siêu thị, chuỗi nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố cam kết chung tay cùng Chính phủ, UBND thành phố và toàn xã hội nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần; các hiệp hội vận động các cửa hàng, siêu thị, chuỗi nhà hàng, khu du lịch, dịch vụ, khách sạn... không sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần; tuyên truyền, vận động, khuyến khích người tiêu dùng tự mang bao bì, túi đựng có thể sử dụng nhiều lần, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường và nói không với túi ni lông.

Vận động, thực hiện mô hình khuyến khích các hình thức sử dụng các sản phẩm thay thế sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; trong khu du lịch, danh lam thắng cảnh, nhà hàng, khách sạn...; trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp; hoạt động của bến xe, đơn vị kinh doanh xe khách... Khuyến khích sử dụng sản phẩm tái chế từ túi ni lông khó phân hủy, đặc biệt trong đầu tư xây dựng các công trình công cộng.

Thành phố Hà Nội sẽ nghiên cứu, đề xuất thay thế công nghệ sản xuất bao bì lạc hậu gây ô nhiễm môi trường, khuyến khích sử dụng công nghệ hiện đại tái chế chất thải nhựa; đưa ra lộ trình để các doanh nghiệp sản xuất và sử dụng các sản phẩm túi đựng thân thiện với môi trường.

Cùng với đó, thành phố xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường nhằm tăng cường năng lực về công nghệ và thị trường cho các đơn vị sản xuất; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, hỗ trợ và ưu đãi đối với hoạt động thu gom, tái chế, xử lý rác thải nhựa và túi ni lông.

Thực hiện các biện pháp phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, tái chế chất thải nhựa khó phân hủy sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ, thu gom, tái chế chất thải nhựa khó phân hủy sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

Vĩnh Hoàng

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,408

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn