Đề xuất xây dựng Luật Cảnh sát cơ động

26/10/2019 08:21 AM

Bộ Công an đang dự thảo Báo cáo Đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Dự thảo Báo cáo Đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cảnh sát cơ động

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, mục tiêu đặt ra khi xây dựng chính sách, bao gồm:

- Hoàn thiện cơ sở pháp luật về Cảnh sát cơ động. Luật hóa những quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu, hiệu quả thi hành Hiến pháp 2013; thiết lập cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế; bảo đảm chấp hành pháp luật Việt Nam cũng như các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Từ đó, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, thuận lợi cho Cảnh sát cơ động thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng vai trò là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc.

- Tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quy định của pháp luật hiện hành về Cảnh sát cơ động. Đồng thời, luật hóa những quy định đã được thực tiễn chứng minh, phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành; tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong xây dựng luật về Cảnh sát cơ động, vận dụng phù hợp với điều kiện của Việt Nam nhằm tăng cường sức chiến đấu của Cảnh sát cơ động, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện các mục tiêu trên, dự án Luật Cảnh sát cơ động xây dựng những quy phạm pháp luật mới điều chỉnh những quan hệ phát sinh trong thực tiễn tổ chức, hoạt động của Cảnh sát cơ động.

Đồng thời, kế thừa các quy định có giá trị của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý hoàn thiện, xây dựng Cảnh sát cơ động phát triển, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Các chính sách được lựa chọn để đánh giá tác động như sau:

- Chính sách 1: Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cảnh sát cơ động tuân thủ Hiến pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

- Chính sách 2: Hoàn thiện các quy định về hoạt động của Cảnh sát cơ động để đảm bảo phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội.

- Chính sách 3: Hoàn thiện chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động đối với Cảnh sát cơ động.

Xem chi tiết tại Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,886

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn