Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Cần thời hạn xác định giá trị doanh nghiệp

23/10/2019 16:09 PM

Theo Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA), sửa Luật Doanh nghiệp 2014 cần phải có thời hạn cụ thể để cơ quan Nhà nước xác định giá trị doanh nghiệp (DN).

Chính phủ cần có hướng dẫn thi hành Điều 195, Luật Doanh nghiệp về sáp nhập DN để các Bộ, ngành, các địa phương thống nhất thực hiện.

Gặp vướng do chậm xác định giá trị tài sản

Về công tác xác định giá trị tài sản DN, đặc biệt là tài sản đất đai của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) chuyển đổi thành Cty cổ phần, đã được quy định tại Khoản 1, Khoản 4, Khoản 5 Điều 196 Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, các DNNN cổ phần hóa đang gặp vướng mắc do chậm xác định giá trị tài sản DN, nhất là đối với tài sản là quyền sử dụng đất gắn với vị trí, địa điểm khu đất và quy hoạch phát triển đô thị. Do vậy, mọi hoạt động của DN đều bị ách tắc, gây thiệt hại lớn cho DN và người lao động và làm giảm nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Như trường hợp Cty Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5 là DNNN được chuyển thành Cty cổ phần từ tháng 09/2016 có vốn điều lệ 512 tỷ đồng, trong đó phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước lên đến 99,78%, phần vốn còn lại 0,22% thuộc sở hữu của 53 cán bộ, nhân viên Cty và 03 cá nhân ngoài Cty.

Do chưa được xác định giá trị tài sản DN nên đến nay Cty vẫn chưa được chuyển đổi tên mới (Cty Cổ phần), trong "sổ đỏ" ghi tên cũ (là DNNN) nên Cty không được giải quyết các thủ tục đầu tư kinh doanh, dẫn đến bị thiệt hại rất lớn, công nhân lao động thiếu việc làm và bị giảm thu nhập.

Theo HoREA, cần thiết bổ sung quy định thời hạn mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong thủ tục xác định giá trị tài sản DN, trong đó có tài sản là quyền sử dụng đất, để DN cổ phần hóa tiếp tục hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh được bình thường. Đề nghị bổ sung vào Khoản 5, Điều 196, Luật Doanh nghiệp quy định "Trong thời hạn... tháng (ghi chú: Có thể trong phạm vi 06 tháng) các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoàn thành xác định giá trị tài sản DN, trong đó có tài sản là quyền sử dụng đất".

Trước mắt, kiến nghị Bộ Tài nguyên & Môi trường và Bộ Tài chính khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn xác định giá trị tài sản DN, đặc biệt là tài sản đất đai của DN cổ phần hóa để tháo gỡ ách tắc hiện nay.

Giải quyết xung đột giữa các luật

Về sáp nhập DN dẫn đến thay đổi chủ đầu tư dự án bất động sản (BĐS), Điều 195 Luật Doanh nghiệp về sáp nhập DN quy định Cty bị sáp nhập "chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Cty nhận sáp nhập đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Cty bị sáp nhập".

Thực tế, đối với Cty bị sáp nhập là chủ đầu tư dự án BĐS thì sau khi bị sáp nhập dẫn đến thay đổi tên chủ đầu tư dự án chuyển sang Cty nhận sáp nhập quy định tại Điều 195, Luật Doanh nghiệp đã xung đột với quy định về điều kiện chuyển nhượng dự án tại Khoản 2, Điều 168, Luật Đất đai và tại Khoản 2, Điều 49, Luật Kinh doanh BĐS, yêu cầu DN chuyển nhượng dự án BĐS (dự án nhà ở thương mại) phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) dự án.

HoREA nhiều lần đề xuất sửa đổi Luật Đất đai, Luật Kinh doanh BĐS theo hướng cho phép DN được chuyển nhượng dự án BĐS (dự án nhà ở thương mại) sau khi đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; DN nhận chuyển nhượng sẽ tiếp tục thực hiện hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy định tại Điều 10, Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nhà nước thu được thuế mỗi lần chuyển nhượng dự án.

Hiện nay, có trường hợp sau khi nhận sáp nhập DN, Cty nhận sáp nhập đã được đăng ký kinh doanh (mới), nhưng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa giải quyết thủ tục công nhận Cty nhận sáp nhập là chủ đầu tư dự án BĐS (dự án nhà ở thương mại), dẫn đến dự án bị ngừng thực hiện các thủ tục đầu tư kinh doanh, gây khó khăn cho Cty nhận sáp nhập.

Như trường hợp 03 Cty con thuộc Tập đoàn NovaLand đã mua lại 03 DN và sau đó thực hiện sáp nhập DN vào Cty con thuộc Tập đoàn NovaLand (theo Luật Doanh nghiệp). Nhưng từ sau khi sáp nhập đến nay vẫn chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận là chủ đầu tư dự án của DN bị sáp nhập, nên các DN này cũng đang gặp rất nhiều khó khăn.

HoREA kiến nghị Chính phủ hướng dẫn thi hành Điều 195, Luật Doanh nghiệp về sáp nhập DN để các Bộ, ngành, các địa phương thống nhất thực hiện và có cơ chế xử lý các trường hợp có liên quan đến việc xác định giá trị tài sản DN hoặc quyền sử dụng đất thuộc Nhà nước quản lý trước đây, để Cty nhận sáp nhập hoạt động đầu tư, kinh doanh bình thường.

Thanh Nga

Theo Báo Xây dựng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,014

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn