Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019

19/10/2019 16:57 PM

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 38, chiều ngày 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành nội dung làm việc.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo

Theo Báo cáo về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Chính phủ đã có Tờ trình số 353/TTr-CP ngày 27/8/2019, Tờ trình số 388/TTr-CP ngày 05/9/2019 và Tờ trình số 445/TTr-CP ngày 07/10/2019 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tưLuật Doanh nghiệp ra thành 02 dự án là Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội.

Các dự án luật, dự thảo nghị quyết này đã có đầy đủ hồ sơ, được Ủy ban của Quốc hội thẩm tra trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 38 để xem xét, cho ý kiến về nội dung cùng với quyết định điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Sau khi xem xét, cho ý kiến về nội dung đối với dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) (sáng 16/10/2019); dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sáng 17/10/2019); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội (chiều 16/10/2019), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý đưa các dự án luật, dự thảo nghị quyết nêu trên ra trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

Thực hiện quy định tại Điều 51 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 để làm cơ sở cho việc trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

Cụ thể, tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thành 02 dự án là Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9); bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo trình tự xem xét, thông qua tại một kỳ họp); bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội (trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo trình tự xem xét, thông qua tại một kỳ họp).

Tại phiên họp, 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giao Ủy ban Pháp luật giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội soạn thảo dự thảo Nghị quyết này./.

Thu Phương – Trọng Quỳnh

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,568

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn