Toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã cắt giảm được gần 1.200 chỉ tiêu biên chế

09/10/2019 07:55 AM

Triển khai mô hình mới, bắt đầu từ đầu tháng 10, hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện cắt giảm 128 phòng tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; sáp nhập, cắt giảm 15 Kho bạc Nhà nước cấp huyện và xóa bỏ 48 cấp tổ đội tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội và TPHCM.

Theo Quyết định số 1618/QĐ-BTC, các phòng chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh được giảm từ 7 phòng xuống còn 5 phòng. Ảnh Thuỳ Linh.

Cắt giảm 128 phòng tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước, kể từ 1/10/2019, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới theo Quyết định số 1618/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Quyết định số 1618/QĐ-BTC, các phòng chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh được giảm từ 7 phòng xuống còn 5 phòng, gồm có: Phòng Kế toán nhà nước; Phòng Kiểm soát chi; Phòng Thanh tra - Kiểm tra; Phòng Tài vụ - Quàn trị; Văn phòng. Riêng Kho bạc Nhà nước Hà Nội được tổ chức 3 Phòng Kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước TP Hồ Chí Minh được tổ chức 2 Phòng Kiểm soát chi.

Như vậy, từ tháng 10, hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục cắt giảm 128 phòng tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; sáp nhập, cắt giảm 15 Kho bạc Nhà nước cấp huyện và xóa bỏ 48 cấp tổ đội tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội và TPHCM. Đây là đợt sắp xếp lớn thứ hai, kể từ năm ngoái, khi hệ thống Kho bạc Nhà nước kiện toàn, xóa bỏ 43 phòng giao dịch (tương đương Kho bạc Nhà nước cấp huyện) làm nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh lỵ thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

Theo thống kê của Kho bạc Nhà nước, từ năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã cắt giảm được 294 cấp phòng thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; rà soát, cắt giảm 15 Kho bạc Nhà nước cấp huyện và trên 1.950 cấp tổ đội thuộc Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

Đặc biệt, việc rà soát, kiện toàn tinh gọn bộ máy được hệ thống Kho bạc Nhà nước kết hợp đồng bộ với việc sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức. So với năm 2015, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã cắt giảm được gần 1.200 chỉ tiêu biên chế; thực hiện rà soát, tinh giản biên chế  hơn 160 công chức có hạn chế về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Kho bạc Nhà nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 39-NQ/TW, đến năm 2021 cắt giảm tối thiểu 10% chỉ tiêu biên chế được giao so với năm 2015.

Tiếp tục rà soát sắp xếp trong thời gian tới

Kho bạc Nhà nước cho biết, song song với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống Kho bạc Nhà nước cũng không ngừng đẩy mạnh cải cách quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa công nghệ quản lý; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ. Với việc kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế và cải cách hành chính, hiện đại hóa hệ thống, Kho bạc Nhà nước thời gian qua đã từng bước hình thành Kho bạc Nhà nước hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt các chức năng quản lý nhà nước được Chính phủ và Bộ Tài chính giao.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kho bạc Nhà nước đang triển khai xây dựng Đề án thực hiện sắp xếp tổ chức Kho bạc Nhà nước theo khu vực liên huyện.

Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu sắp xếp tổ chức theo khu vực, phù hợp với việc sắp xếp, sáp nhập, tăng quy mô các đơn vị hành chính các cấp. Định hướng Kho bạc Nhà nước sẽ tổ chức theo mô hình 2 cấp, tại trung ương là cấp hoạch định chính sách và tổ chức điều hành; tại các đơn vị kho bạc trực thuộc là cấp thực hiện, loại bỏ các cấp trung gian. Về cơ bản, các giao dịch sẽ được xử lý tập trung tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, ngoài ra có các điểm giao dịch tiếp nhận hồ sơ chứng từ và xử lý các giao dịch đơn giản, mức độ rủi ro thấp.

Thùy Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,003

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn