Công khai thông tin hoàn trả kiêm bù trừ tiền thuế

18/09/2019 14:10 PM

Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị, Cổng thông tin điện tử của ngành và niêm yết tại cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hoàn trả kiêm bù trừ tiền thuế trong ngân sách.

Bắc Ninh hướng dẫn khai báo thuế cho DN. Ảnh: T.Trang.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện điều chỉnh sắc thuế, hoàn kiêm bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ (khoản tiền còn nợ) của các DN đã giải thể, ngừng hoạt động hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, trường hợp người nộp thuế có khoản tiền nộp thừa và khoản tiền còn nợ không cùng một đơn vị hải quan thì cơ quan hải quan nơi phát sinh khoản nợ có văn bản đề nghị cơ quan Hải quan nơi có số tiền nộp thừa thực hiện hoàn trả số tiền nộp thừa bù trừ vào số tiền còn nợ.

Căn cứ công văn của cơ quan Hải quan nơi phát sinh khoản nợ, cơ quan Hải quan nơi có số tiền nộp thừa thay doanh nghiệp làm thủ tục hoàn thuế, lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ ngân sách, lý do hoàn trả ghi rõ hoàn trả đối với trường hợp doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế có khoản tiền nộp thừa, đồng thời có khoản tiền còn nợ phát sinh tại cùng một cơ quan Hải quan thì cơ quan Hải quan đó thay doanh nghiệp là chủ thể thực hiện thủ tục hoàn trả, lập Lệnh hoàn trả kiêm thực hiện bù trừ số tiền nộp thừa với số tiền còn nợ gửi Kho bạc Nhà nước để nộp ngân sách nhà nước thay cho người nộp thuế.

Trường hợp điều chỉnh liên quan thuế GTGT thì cơ quan Hải quan nơi thực hiện hoàn thuế kiêm bù trừ có văn bản trao đổi, xác minh với cơ quan Thuế để xác định các khoản tiền thuế GTGT chưa được khấu trừ hay hoàn thuế tại cơ quan Thuế, sau đó sẽ thực hiện điều chỉnh hay hoàn thuế kiêm bù trừ.

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,675

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn