Hàng NK kinh doanh đưa vào sản xuất và XK tại chỗ không được hoàn thuế

08/08/2019 14:00 PM

Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu (NK) đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu (XK) và đã XK sản phẩm theo hình thức XK tại chỗ (không XK ra nước ngoài hoặc XK vào khu phi thuế quan) thì không được hoàn thuế.

Trường hợp không thuộc đối tượng được hoàn thuế nhưng cơ quan Hải quan đã ban hành quyết định không thu thuế thì điều chỉnh lại quyết định không thu thuế và thực hiện truy thu số tiền thuế đã không thu theo quy định. Ảnh: T.Trang.

Trước phản ánh của Hải quan Bình Dương về vướng mắc việc không thu thuế đối với hàng hóa NK nguyên liệu để sản xuất hàng XK nhưng XK sản phẩm tại chỗ (không XK vào khu phi thuế quan hoặc XK ra nước ngoài), Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về nội dung này.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại điển d Khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 thì người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm được hoàn thuế.

Hướng dẫn quy định này, tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định: “Người nộp thuế đã nộp thuế NK đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm ra nước ngoài, hoặc XK vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế NK đã nộp”.

Bên cạnh đó, Khoản 6 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định: “Thủ tục nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp hàng hóa thuộc diện được hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế hoặc không phải nộp thuế theo quy định tại Điều 19 Luật thuế XK, thuế NK, hồ sơ, thủ tục thực hiện như hồ sơ, thủ tục hoàn thuế”.

Với hướng dẫn trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế NK đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm theo hình thức XK tại chỗ (không XK ra nước ngoài hoặc XK vào khu phi thuế quan) thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế.

Đối với các trường hợp không thuộc đối tượng được hoàn thuế nhưng cơ quan Hải quan đã ban hành quyết định không thu thuế (do hàng hóa là nguyên liệu, vật tư NK được bảo lãnh của tổ chức tín dụng sau đó đã XK sản phẩm trong thời hạn bảo lãnh) thì thực hiện kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ việc để thực hiện điều chỉnh lại quyết định không thu thuế và thực hiện truy thu số tiền thuế đã không thu theo quy định.

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,370

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn