Tiếp tục thanh, kiểm tra về bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp

05/08/2019 07:45 AM

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết tháng 6/2019 toàn ngành đã thu được 171.270 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu BHXH đạt 114.437 tỷ đồng, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 8.191 tỷ đồng, bảo hiểm y tế (BHYT) là 46.079 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhờ thanh tra kiểm tra, BHXH các tỉnh, thành phố đã truy thu được 835 tỷ đồng (trong đó, nộp trong thời gian đang thực hiện thanh tra là 368 tỷ đồng).

Trong 6 tháng đầu năm, BHXH Việt Nam đã thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT tại 9 tỉnh, thành phố . Ảnh: ST.

Tỷ lệ bao phủ BHYT 89,3%

Tính đến hết tháng 6, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 14,48 triệu người, BHXH tự nguyện là 405.000 người, BHTN là 12,7 triệu người, BHYT là 84,7 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 89,3% dân số.

Về số thu, đến hết tháng 6/2019 toàn ngành thu đạt 171.270 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu BHXH đạt 114.437 tỷ đồng, BHTN 8.191 tỷ đồng, BHYT 46.079 tỷ đồng.

Về công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, trong 6 tháng đầu năm, BHXH Việt Nam đã giải quyết 57.939 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 468.055 người hưởng trợ cấp một lần; 5.182.232 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Đồng thời, phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 404.212 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 21.436 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 86,73 triệu lượt người khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

Số chi BHXH, BHYT, BHTN là 159.356 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm. Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách 21.607 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 80.251 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 4.286 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh BHYT 49.021 tỷ đồng.

Hiện cơ quan BHXH và Bưu điện đang phối hợp thực hiện chi trả cho khoảng 3,1 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng 2,6 triệu người, chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 536.000 người. Công tác chi trả được thực hiện kịp thời, đúng người hưởng, đúng chế độ, bảo đảm an toàn tiền mặt trong chi trả, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM.

Đã thanh tra hơn 9.500 doanh nghiệp

Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng tăng cường thanh tra, kiểm tra phối hợp giữa các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam và các bộ, ngành liên quan. Trong 6 tháng đầu năm, BHXH Việt Nam đã thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại 9 tỉnh, thành phố.

Tính đến tháng 6, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 9.529 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra toàn ngành đã phát hiện 11.168 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 42,25 tỷ đồng, 11.881 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 11,89 tỷ đồng.

Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra kiểm tra nợ trước khi có Quyết định là 1.307 tỷ đồng, số tiền các đơn vị đã nộp là 835 tỷ đồng (trong đó, nộp trong thời gian đang thực hiện thanh tra là 368 tỷ đồng.

Đáng chú ý, qua kiểm tra công tác chi chế độ BHXH đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 2,85 tỷ đồng do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định, 1,1 tỷ đồng số tiền hưởng BHTN không đúng quy định. Qua kiểm tra công tác quản lý, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cũng đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 25,8 tỷ đồng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT không đúng quy định và yêu cầu BHXH một số tỉnh tiếp tục rà soát xử lý với các sai phạm tương tự đoàn thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra với số tiền là 14,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cũng đã ban hành 276 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phải thu là 11 tỷ đồng, trong đó đã thu 6,6 tỷ đồng.

Công tác kiểm tra công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT cũng đã phát hiện 994 sổ ghi sai nội dung, 1.949 sổ BHXH chưa trả cho người lao động, 1.554 lao động có trên 1 sổ BHXH, 35 trường hợp có từ 2 thẻ BHYT trở lên, 764 lao động chưa được cấp sổ BHXH, 69 lao động chưa được cấp thẻ BHYT;

Theo đánh giá của BHXH Việt Nam, công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đang phát huy hiệu quả rất tích cực trong xử lý nợ đọng, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Và để làm tốt công tác này, BHXH Việt Nam đã và đang đưa ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh tra viên chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Xuân Thảo

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,432

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn