28/02/2012 08:20 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số tờ trình, báo cáo các dự án luật phục vụ phiên họp thứ 6 và thứ 7 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo đó, Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ KH-ĐT chuẩn bị, trình  tờ trình của Chính phủ về: Phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012; về các dự án thành phần và việc bố trí nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về việc bảo đảm nguồn lực đáp ứng yêu cầu phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; vấn đề y đức trong ngành y tế; trình bày báo cáo và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các vấn đề trên.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế được giao phối hợp chuẩn bị Dự án Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ đối với cán bộ, công chức nhà nước; giải pháp nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền tại cơ sở; trình bày báo cáo và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các vấn đề nói trên tại phiên họp.

Một số Dự án Luật khác như Luật Giáo dục đại học;  Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền và Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi sẽ do Bộ GD&ĐT và Thống đốc NHNN Việt Nam chuẩn bị.

Còn tại phiên họp thứ 7, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phân công Bộ trưởng Bộ KH&ĐT chuẩn bị, trình báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2012; tờ trình của Chính phủ về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị, trình báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao được giao phối hợp chuẩn bị Dự án Luật Biển Việt Nam.

T.Hằng
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,662

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn