Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, huyện sẽ giảm 5%

19/06/2019 14:32 PM

Bộ Chính trị định hướng phấn đấu tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên, cán bộ dưới 40 tuổi ở cấp tỉnh, huyện từ 10% trở lên.

Ngày 18/6, Ban Tổ chức Trung ương thông tin về Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị chỉ đạo và định hướng công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Quá trình nghiên cứu tham mưu, Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm đến những vấn đề mới, thực tiễn đang đặt ra cần có quy định cụ thể để góp phần nâng cao chất lượng cấp ủy viên, phát huy dân chủ, đề cao tính minh bạch, ông Ngô Minh Tuấn, Tổng biên tập tạp chí Xây dựng Đảng nói.

Ngoài việc tiếp tục chủ trương không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy như khóa trước, Bộ Chính trị quy định một số chức danh cụ thể có cơ cấu ban thường vụ, còn lại do cấp ủy quyết định theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ.

Chỉ thị 35 định hướng phấn đấu tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên, có cán bộ nữ trong ban thường vụ, tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, huyện) từ 10% trở lên. Tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải chủ động và có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, đánh giá để đào tạo, sắp xếp cán bộ nữ, cán bộ trẻ, người dân tộc thiểu số vào chức danh tham gia cấp ủy khóa mới; có giải pháp chuẩn bị nguồn cán bộ cả trước mắt và lâu dài.

Chỉ thị 35 nêu rõ số lượng cấp ủy viên và ủy viên ban thường vụ các cấp; giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, huyện so với số lượng tối đa đã được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ trương bí thư cấp ủy cấp tỉnh, huyện và các chức danh lãnh đạo cấp trưởng một số ngành không là người địa phương; thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội tiếp tục được thực hiện. Ngoài ra, các địa phương cũng thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện.

Ông Tuấn cho biết, thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy và chính quyền đối với cấp cơ sở là tháng 4/2020; cấp trên trực tiếp cơ sở, tháng 6/2020; cấp trực thuộc Trung ương, tháng 9/2020. Thời điểm tính tuổi tham gia chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, đoàn đại biểu Quốc hội, tháng 5/2021.

"Đối với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, những người lần đầu tham gia phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn một nhiệm kỳ. Người được giới thiệu tái cử phải đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm bầu cử", ông Tuấn nói.

Hoàng Thùy

Theo VnExpress

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,573

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn