Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực

13/06/2019 07:55 AM

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

Dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực

Mục tiêu là thực hiện phân cấp hợp lý về quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực giữa Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và giữa Chính phủ với các địa phương trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan trong hệ thống tổ chức hành chính nhà nước, bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương và khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của các địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đề xuất các ngành, lĩnh vực cần tập trung phân cấp quản lý nhà nước trong thời gian tới. Theo đó, hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ đối với các ngành, lĩnh vực sau: Lĩnh vực khoa học và công nghệ; lĩnh vực nội vụ.

Hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ với chính quyền địa phương cấp tỉnh đối với các ngành, lĩnh vực sau: Lĩnh vực khoa học và công nghệ; lĩnh vực y tế; lĩnh vực xây dựng; lĩnh vực tài nguyên và môi trường; lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; lĩnh vực nội vụ; lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; lĩnh vực thông tin và truyền thông; lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; lĩnh vực tài chính; lĩnh vực công thương.

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, dự thảo đưa ra nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, trong đó làm rõ những nội dung cần tăng cường phân cấp quản lý theo lãnh thổ, những nội dung nào cần tăng cường quản lý thống nhất theo ngành, lĩnh vực. Cần tăng cường phân cấp cho những địa phương tự cân đối ngân sách để tăng tính chủ động theo lãnh thổ.

Đồng thời, bố trí nguồn lực để thực hiện phân cấp. Cơ quan nhà nước cấp trên khi phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới phải bảo đảm các nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình phân cấp.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ. 

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,527

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn