Chính phủ sẽ quy định biên chế tối thiểu của các tổ chức hành chính

05/06/2019 09:53 AM

Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi đang đề xuất giao chính phủ quy định số lượng biên chế tối thiểu của các tổ chức hành chính.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, dự thảo đề xuất bổ sung hàng loạt quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ. Cụ thể, giao Chính phủ quy định:

- Số lượng biên chế tối thiểu của các tổ chức hành chính;

- Khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

- Tiêu chí thành lập tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan chuyên môn có tính đặc thù thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tổ chức bên trong của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh;

- Số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, giao Chính phủ quyết định phân cấp những nhiệm vụ quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, còn bổ sung quy định thẩm quyền của Chính phủ quyết định thực hiện thí điểm những mô hình mới về tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi quyền hạn của Chính phủ khi pháp luật chưa quy định hoặc quy định không còn phù hợp.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,136

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn