Sắp có hướng dẫn chi trả thu nhập tăng thêm cho công chức TP.HCM

03/06/2019 15:44 PM

Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND về chi thu nhập tăng thêm cho công chức TP.HCM, hiện các cơ quan, đơn vị đang gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Hướng dẫn chi trả thu nhập tăng thêm cho công chức TP.HCM

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Do đó, Sở Nội vụ TP.HCM đang dự thảo Công văn đề xuất UBND TP.HCM xem xét và hướng dẫn thống nhất một số nội dung sau:

- Về đối tượng áp dụng chính sách:

+ Chấp thuận cho “người được tuyển dụng vào công chức, viên chức đang thực hiện chế độ tập sự” được hưởng chính sách chi thu nhập tăng thêm.

+ Chưa xem xét cho đối tượng công chức, viên chức được cử đến làm việc tại các cơ quan không thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và các đối tượng khác chưa được đề cập trong Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND.

- Về các trường hợp đặc biệt nghỉ việc quá 22 ngày trong quý (theo Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 4631/QĐ-UBND ngày 19/10/2018):

Thực hiện theo nguyên tắc “Đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc trên số ngày làm việc thực tế hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức để chi trả thu nhập tăng thêm”.

Thu nhập tăng thêm được tính bằng tổng tiền lương theo ngày thực tế làm việc nhân với hệ số chi thu nhập tăng thêm được hưởng.

- Về thời gian áp dụng:

Thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm cho các đối tượng và trường hợp đặc biệt nêu trên kể từ ngày 01/4/2018.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 25,008

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn