Sẽ phân loại công chức theo lĩnh vực ngành nghề, chuyên môn nghiệp vụ

03/06/2019 09:14 AM

Đây là đề xuất về căn cứ mới để phân loại công chức tại Dự thảo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức được phân loại như sau:

- Loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương;

- Loại B gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;

- Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương;

- Loại D gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên.

Tuy nhiên, tại Dự thảo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi vừa đề xuất căn cứ mới để phân loại công chức.

Cụ thể, căn cứ vào lĩnh vực ngành nghề, chuyên môn nghiệp vụ, công chức được phân loại theo ngạch công chức tương ứng. Chính phủ quy định chi tiết về ngạch công chức, thứ bậc của từng ngạch công chức gắn với vị trí việc làm và tiền lương.

Như vậy, với đề xuất này, việc phân loại công chức sẽ dựa vào lĩnh vực ngành nghề, chuyên môn nghiệp vụ. (Thay vì căn cứ vào ngạch công chức được bổ nhiệm như hiện hành).

Xem chi tiết tại Dự thảo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 24,185

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn