Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Từ 01/7, tăng trợ cấp hàng tháng với cán bộ cấp xã đã nghỉ việc

30/05/2019 13:55 PM

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Toàn văn Dự thảo thông tư

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, từ ngày 01/7/2019, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019, với các đối tượng:

Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 (gọi là cán bộ xã già yếu nghỉ việc).

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2019 của cán bộ xã già yếu nghỉ việc như sau:

- Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã là 2.116.000 đồng/tháng.

- Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã là 2.047.300 đồng/tháng.

- Đối với các chức danh còn lại là 1.895.100 đồng/tháng.

Xem chi tiết tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,659

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn