Dự kiến tăng thêm 01 Phó Chủ tịch UBND với xã loại II

06/05/2019 07:53 AM

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, về cơ cấu, Ủy ban nhân dân (UBND) xã loại I có không quá 02 Phó Chủ tịch; xã loại II và loại III có 01 Phó Chủ tịch.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Tuy nhiên, Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, vừa đề xuất tăng thêm 01 Phó Chủ tịch UBND với xã loại II. Cụ thể:

Điều 34. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã

Ủy ban nhân dân xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Ủy ban nhân dân xã loại I, loại II có không quá hai Phó Chủ tịch. Xã loại III có một Phó Chủ tịch.

Tương tự, đối với phường, thị trấn đạt loại II cũng được đề xuất có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND (tức được tăng thêm 01 Phó Chủ tịch).

Bên cạnh đó, Dự thảo còn đề xuất: Chính phủ chỉ quy định khung số lượng và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện mà không quy định cụ thể số lượng như quy định hiện hành.

Xem chi tiết tại Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,487

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn