Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được quyền cung cấp 4 dịch vụ

11/04/2019 09:30 AM

Chiều ngày 10/4, tiếp tục phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Quốc hội

Toàn cảnh phiên họp.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, để thực thi Hiệp định Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tổng số luật cần phải sửa đổi, bổ sung là 8 luật, trong đó có Luật Kinh doanh bảo hiểmLuật Sở hữu trí tuệ.

Nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến Luật Kinh doanh bảo hiểm bổ sung quy định về quyền tham gia các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm để đảm bảo sự tương đồng về quyền của chủ thể tham gia vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm, dự thảo luật đã

Dự thảo luật cũng bổ sung 2 điều để quy định về nguyên tắc, chủ thể, hợp đồng, điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung điều 105 về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới.

Về chủ thể cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, Chính phủ cho biết, trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng về năng lực cung cấp, khả năng bảo đảm trách nhiệm đã cam kết khi cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, cũng như nghiên cứu thông lệ quốc tế, dự thảo luật quy định cá nhân được quyền cung cấp một dịch vụ là tư vấn bảo hiểm.

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được quyền cung cấp bốn dịch vụ trừ dịch vụ giám định tổn thất bảo hiểm để tránh xung đột lợi ích. Doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức khác có tư cách pháp nhân đủ điều kiện được quyền cung cấp cả năm dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Đối với nội dung về Luật Sở hữu trí tuệ, việc sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ xoay quanh với các quy định về sáng chế; chỉ dẫn địa lý; nhãn hiệu; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; biện pháp dân sự; kiểm soát biên giới.

Thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ để bảo đảm thực hiện kịp thời các cam kết trong Hiệp định CPTPP khi Việt Nam là thành viên.

Các đại biểu bày tỏ đồng tình về việc bổ sung các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm mới phát sinh. Theo đó, các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm mới phát sinh trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm do Chính phủ quy định. Trước khi ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ban soạn thảo cần rà soát xem những dịch vụ này đã đầy đủ hay chưa? Trong thực tế còn sót dịch vụ phát sinh nào nữa không? Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần phải quy định nội dung về điều kiện đối với các cá nhân cung cấp dịch vụ bảo hiểm để tránh các trường hợp lừa đảo.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, có ý kiến đại biểu cho rằng, từ ngữ được sử dụng trong dự thảo luật còn rất trúc trắc, có nhiều chỗ đọc không xuôi, rất khó hiểu; đề nghị Ban soạn thảo cần phải nghiên cứu, rà soát lại việc sử dụng từ ngữ trong dự thảo luật làm sao cho thật minh bạch, dễ hiểu hơn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng yêu cầu Ban soạn thảo, những vấn đề gì có thể quy định cụ thể, đảm bảo tính minh bạch, công khai chặt chẽ ngay tại luật thì mới đưa vào luật.

Phát biểu kết thúc nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng 2 dự án Luật này liên quan đến nhiều chủ thể, đối tượng được áp dụng, do vậy Chính phủ nên có các hình thức phù hợp để lấy ý kiến của các đối tượng, chủ thể có liên quan để đảm bảo tính cả thi của dự án.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý chỉ giới hạn sửa Luật trong việc nội luật hóa các nội dung liên quan đến các nghĩa vụ cam kết trong Hiệp định CPTPP, còn những nội dung khác thì tới đây Quốc hội sẽ nghiên cứu, tổng kết, đánh giá, đưa vào sửa đổi sau.

Để kịp thời thực hiện các cam kết trong Hiệp định CPTPP, thời gian chỉnh sửa luật là rất gấp, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cho trình dự án Luật vào đầu kỳ họp thứ 7, thông qua vào cuối kỳ họp để các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật.

Hồng Vân

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,328

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn