Đề xuất bỏ đăng ký hợp đồng mẫu trong bảo hiểm nhân thọ

08/03/2019 09:34 AM

Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Ảnh minh họa

Bộ Công Thương cho biết, nhằm thực hiện một số nội dung của Luật Bảo vệ người tiêu dùngNghị định 99/2011/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 02/2012/QĐ-TTg; Quyết định 35/2015/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (HĐM, ĐKGDC) lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi áp dụng.

Qua hơn 3 năm thực hiện, Bộ Công Thương đã tiến hành tổng kết công tác thi hành Quyết định 35 đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và nhận thấy có thể xem xét loại bỏ việc đăng ký HĐM, ĐKGDC đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ vì những lý do sau đây:

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35, cơ quan chức năng đã bổ sung mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Theo đó, các văn bản mới đã cụ thể hóa các quy định về nguyên tắc trong khai thác bảo hiểm nhân thọ; biểu phí sản phẩm bảo hiểm; trách nhiệm công bố thông tin… điều chỉnh mối quan hệ giữa doanh nghiệp bảo hiểm và người tiêu dùng hướng đến bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Bản thân các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã chủ động xây dựng nhiều quy trình, quy định nội bộ nhằm quản lý, điều hành và hướng tới quan tâm bảo vệ quyền lợi của khác hàng.

Bên cạnh đó, quá trình thẩm định và xử lý các hồ sơ đăng ký HĐM, ĐKGDC trong 3 năm qua, Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát, tổng hợp những nội dung chưa phù hợp và đưa ra hướng khuyến nghị hoàn thiện đối với những nội dung này. Đến nay 18 doanh nghiệp bảo hiểm có cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ đang hoạt động trên thị trường đều đã đăng ký HĐM, ĐKGDC, đã tiếp thu ý kiến thẩm định và được Bộ Công Thương chấp nhận HĐM, ĐKGDC.

Ngoài ra, tranh chấp giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phát sinh do HĐM, ĐKGDC trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ trong 3 năm qua được phản ánh lên Bộ Công Thương và Bộ Tài chính không đáng kể, chủ yếu các tranh chấp phát sinh từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ hoặc bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe.

Cùng với đó, việc tập trung đầu mối kiểm soát sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại một cơ quan là phù hợp với thực tiễn kinh nghiệm quốc tế.

Do vậy, Bộ Công Thương đề xuất loại bỏ việc đăng ký HĐM/ĐKGDC đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

KL

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,284

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn