Cách quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông

14/02/2019 10:20 AM

Bộ Tài chính vừa công bố xin ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Bổ sung quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Dự thảo thông tư quy định, chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông bao gồm: hỗ trợ sản xuất, biên tập, phát sóng, phát hành, truyền tải sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình, xuất bản phẩm và các sản phẩm thông tin khác (tờ rơi, áp-phích, pa-nô, khẩu hiệu, đoạn băng hình - video clip) để tăng cường nội dung thông tin, tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ truyền thông chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, nội dung và mức hỗ trợ, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng và giao nhiệm vụ.

Cùng với đó, dự thảo thông tư cũng quy định, đối với địa phương: Sở giao thông vận tải, công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban an toàn giao thông các cấp lập dự toán kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo nhiệm vụ được giao gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách hàng năm báo cáo UBND cấp tỉnh để trình hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Riêng đối với công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập dự toán bao gồm cả kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông của công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, công an phường, thị trấn gửi cơ quan tài chính cùng cấp địa phương, đồng gửi Bộ Công an để theo dõi, quản lý chung lực lượng của ngành Công an.

UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định sử dụng nguồn kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông và nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; quyết định cụ thể mức hỗ trợ cho lực lượng công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn theo quy định tại điểm b, khoản 9, Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước.

Riêng năm 2019, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chủ động sử dụng nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông được điều tiết từ ngân sách trung ương về ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ưu tiên cho lực lượng công an, thanh tra giao thông vận tải và xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông theo quy định tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách năm 2019.

Đặc biệt, kinh phí địa phương bố trí để lực lượng công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được thực hiện bằng hình thức rút dự toán.

Thùy Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,148

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn