Siết chặt việc xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

30/01/2019 11:32 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra siết chặt việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (GS, PGS).

Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo thông tư Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở. Ảnh internet.

Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo thông tư Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng GS nhà nước, Hội đồng GS ngành, liên ngành và Hội đồng GS cơ sở.

Theo đó, dự thảo quy định về việc thanh tra, kiểm tra có nêu rõ, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của Hội đồng Giáo sư cơ sở tại cơ sở giáo dục đại học thành lập hội đồng.

Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ chức năng thuộc bộ này thanh tra, kiểm tra hoạt động xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của các Hội đồng. Cùng đó, giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung thêm quy định xử lý các vi phạm. Cụ thể, tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm; xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn thành viên của các Hội đồng trong dự thảo lần này cũng quy định, thành viên Hội đồng GS không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định hoặc bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì cấp có thẩm quyền quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế.

Điểm mới nhất trong dự thảo lần này là việc công bố công khai danh sách thành viên Hội đồng GS nhà nước/Hội đồng GS ngành và bản tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên sẽ được trên trang thông tin điện tử của Hội đồng GS nhà nước để mọi người được biết.

Về cơ cấu, số lượng thành viên cũng được thay đổi từ 7 - 15 thành viên thay vì quy định từ 9 - 15 thành viên như trước đây.

Đồng thời, dự thảo quy định độ tuổi của thành viên Hội đồng GS ngành tính đến thời điểm được bổ nhiệm đối với thành viên có chức danh PGS không quá 67 tuổi, đối với thành viên có chức danh Giáo sư không quá 70 tuổi.

Bên cạnh đó, những ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS thì trong nhiệm kỳ đó không được tham gia Hội đồng GS ngành. Ngoài ra, để thành lập Hội đồng GS cơ sở thì trường cơ sở giáo dục đại học phải hoàn thành ít nhất 3 khóa đào tạo trình độ thạc sĩ hoặc trình độ tiến sĩ.

Đặc biệt, Hội đồng không được vi phạm các quy định về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học năm trước liền kề với năm thành lập.

Cơ sở giáo dục đại học phải có tối thiểu 9 giảng viên cơ hữu có chức danh GS, PGS. Để có đủ số lượng thành viên theo quy định, Hiệu trưởng trường Đại học có thể mời GS, PGS ở trong và ngoài nước đang tham gia giảng dạy tại trường tham gia Hội đồng. Số lượng thành viên mời không quá 1/3 tổng số thành viên Hội đồng.

Bộ GD&ĐT sẽ nhận các ý kiến góp ý cho đến hết ngày 16/3/2019.

Đỗ Hòa

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,406

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn