Hướng dẫn nộp giấy phép trong hồ sơ hải quan

09/01/2019 16:26 PM

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra giấy phép NK trong hồ sơ hải quan đối với trường hợp hàng hóa NK là thuốc, nguyên liệu làm thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hàng tại Việt Nam, trừ dược liệu theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 92 Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, trường hợp Giấy phép được cấp bản chính dưới dạng giấy và được sử dụng cho một lần NK khi làm thủ tục hải quan NK, người khai hải quan phải nộp bản chụp giấy phép NK thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong bộ hồ sơ hải quan và xuất trình bản chính để chối chiếu, công chức hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện ghi nhận: “Doanh nghiệp đã NK hết số lượng ghi trên giấy phép thuộc tờ khai số…” trên Giấy phép bản chính và ký tên, đóng dấu công chức trên nội dung ghi nhận.

Trường hợp Giấy phép được cấp bản chính dưới dạng giấy và được sử dụng cho nhiều lần NK, công chức hải quan nơi đăng ký tờ khai NK lần đầu căn cứ giấy phép bản chính đưới dạng giấy do người khai hải quan nộp để thực hiện thủ tục theo dõi trừ lùi theo quy định tại Điều 28 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 17 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

N.Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,869

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn