101 thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2018

05/01/2019 13:47 PM

Số lượng thủ tục kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) trong năm 2018 là số lượng nhiều nhất kể từ trước đến nay.

Hoạt động XNK tại khu vực cảng Hải Phòng- địa bàn đầu tiên thực hiện NSW giữa Bộ GTVT và các cơ quan liên quan (năm 2014). Ảnh: T.Bình.

Hết năm 2018, cả nước có 148 thủ tục hành chính của các bộ, ngành kết nối NSW. Trong đó, riêng năm 2018 có tới 101 thủ tục được kết nối, trong khi từ năm 2017 trở về trước mới có 47 thủ tục.

Đặc biệt, từ sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Thúc đẩy NSW, Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại” với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại, số lượng thủ tục kết nối tăng mạnh tới 95 thủ tục (thời điểm tổ chức Hội nghị vào tháng 7/2018 mới có 53 thủ tục được kết nối).

Về kết quả, cập nhật từ thời điểm triển khai (12/11/2014) đến hết năm 2018, có trên 1,8 triệu hồ sơ của khoảng 26 nghìn doanh nghiệp được xử lý qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Đến nay, nhiều bộ, ngành đã cơ bản hoàn thành kế hoạch kết nối của năm 2018. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải- đơn vị có số lượng thủ tục nhiều nhất (87 thủ tục) nhưng cũng là bộ đầu tiên hoàn thành kết nối 100% thủ tục vào NSW từ ngày 1/12/2018.

Về thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, được triển khai chính thức từ ngày 1/1/2018 với việc kết nối, trao đổi C/O điện tử giữa Việt Nam với 4 quốc gia trong khu vực (Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia).

Trong năm đầu tiên thực hiện, Việt Nam đã nhận hơn 59.000 C/O từ các nước ASEAN và gửi gần 99.000 C/O sang các nước.

Theo Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 (ban hành theo Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ), hết năm 2019, triển khai các thủ tục hành chính thông qua NSW có số lượng giao dịch nhiều, tác động lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức và người dân đạt ít nhất 80% tổng số các thủ tục hành chính đối với hàng hóa XNK, quá cảnh; người và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Thái Bình

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,839

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn