Bộ Nội vụ đề nghị không bổ nhiệm mới chức danh 'Hàm'

13/12/2018 14:03 PM

Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị không thực hiện việc bổ nhiệm mới chức danh "Hàm" đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân từng trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về việc bổ nhiệm chức danh Hàm.

Theo thông báo Bộ Nội vụ vừa gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hiện nay, trong Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định về việc bổ nhiệm chức danh "Hàm" trong cơ quan hành chính.

Tuy nhiên, tại một số bộ, ngành, cơ quan trung ương do đặc thù công việc và để bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức khi được điều động về các cơ quan ở trung ương công tác nên đã thực hiện việc bổ nhiệm chức danh "Hàm".

Bộ Nội vụ nêu, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Ban Tổ chức Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án "Xây dựng tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với đội ngũ chuyên gia; tiêu chuẩn, chế độ trợ lý, thư ký các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo của Đảng, Nhà nước" để khắc phục việc bổ nhiệm chức danh "Hàm" trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Để thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và của pháp luật về công tác cán bộ, trong thời gian chưa có quy định mới của Bộ Chính trị, Chính phủ về vấn đề bổ nhiệm chức danh "Hàm", Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan không thực hiện việc bổ nhiệm mới chức danh "Hàm" đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trước đó, tại phiên chất vấn, nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu ra vấn đề chất vấn về việc bổ nhiệm chức danh Hàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, thời gian tới sẽ không thực hiện việc bổ nhiệm chức danh “Hàm”.  

LUÂN DŨNG

Theo Tiền phong

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,498

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn