Phải công khai danh sách tổ chức được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

22/11/2018 17:09 PM

Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và công khai Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Hiện nay vẫn còn nhiều địa phương chưa cập nhật danh sách tổ chức cá nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg, Quyết định số 1254/QĐ-TTg, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố đôn đốc và chỉ đạo thực hiện các công việc, cụ thể:
 
Cập nhật thường xuyên, kịp thời danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin Một cửa quốc gia.
 
Đối với 21 tỉnh, thành phố chưa thực hiện cập nhật và công khai các Giấy xác nhận đã cấp, khẩn trương thực hiện các nội dung công việc  trong tháng 11/2018.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan phối hợp với đơn vị đầu mối của Bộ để tiếp nhận hệ thống Một cửa quốc gia triển khai tại địa phương, giải quyết các hồ sơ thuộc thẩm quyền được thực hiện theo Cơ chế Một cửa quốc gia cho các thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy xác nhận khi hệ thống vận hành chính thức.
 
Đối với các hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích phải được cập nhật và công khai đầy đủ thông tin Giấy xác nhận theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng giao Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường là đơn vị đầu mối để phối hợp triển khai các công việc trên tại địa phương.

Theo quy định, các Sở Tài nguyên và Môi trường không cập nhật Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin Một cửa quốc gia, cơ quan Hải quan không có căn cứ cho phép thông quan dẫn đến tồn đọng phế liệu tại cảng và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Đỗ Hòa

Theo Báo Hải quan

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,245

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn