Năm 2019, nâng cao chất lượng giảng viên lý luận chính trị

13/11/2018 10:42 AM

Ngày 26/10/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương (TW) đã ban hành Hướng dẫn 71-HD/BTGTW về công tác lý luận chính trị năm 2019.

Ảnh minh hoạ (Nguồn Internet)

Theo Hướng dẫn này, trong năm tới công tác tuyên giáo sẽ tập trung vào nhiều nội dung, trong đó có việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị.

Cụ thể, ban tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc TW sẽ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội dung và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Nội dung bồi dưỡng bao gồm:

- Phương pháp sử dụng phương tiện dạy học hiện đại;

- Kiến thức tin học, ngoại ngữ, nhất là bồi dưỡng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn theo tinh thần Chỉ thị 23-CT/TW,...

Bên cạnh đó, tăng cường ý thức kỷ luật, trách nhiệm, nêu gương và đạo đức nhà giáo của giảng viên trường Đảng. Khuyến khích cán bộ, giảng viên tự bồi dưỡng, thông qua việc nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng tư duy, sáng tạo,…

Ngoài ra, công tác lý luận chính trị năm 2019 còn tập trung vào việc nghiên cứu, kiểm tra công tác giáo dục lý luận chính trị, …

Căn cứ vào Hướng dẫn này, ban tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ  trực thuộc TW có kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2019 của ngành, địa phương, cơ sở.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn