Tiếp thu, điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy

07/11/2018 11:01 AM

Sau hơn 2 tháng đưa ra để xin ý kiến, Bộ Tài chính vừa chính thức công bố phần giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân về dự án Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ (LPTB).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tại dự thảo Nghị định gửi xin ý kiến đề xuất: Giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy là giá tại Bảng giá tính LPTB do Bộ Tài chính ban hành. Bảng giá này được tính toán theo nguyên tắc giá tính LPTB là giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường tại thời điểm xây dựng Bảng giá.

Với quy định này, có ý kiến đề nghị bỏ quy định “ban hành Bảng giá tính LPTB theo nguyên tắc giá tính LPTB là giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường”, vì giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường của từng tài sản được căn cứ vào hóa đơn bán hàng hợp pháp thì giá tính LPTB cũng cần phải căn cứ vào hóa đơn bán hàng hóa hợp pháp; đề nghị bổ sung Thông báo giá của nhà sản xuất là cơ sở ban hành Bảng giá; đề nghị xem lại quy định về giá tính LPTB đối với tài sản đã qua sử dụng.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Để tạo thuận lợi cho việc khai, tính, nộp LPTB qua mạng, góp phần cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo minh bạch trong chính sách và người dân giám sát trong thực hiện thì quy định ban hành Bảng giá tính LPTB để làm căn cứ tính LPTB thống nhất đối với tài sản ô tô, xe máy là cần thiết.

Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được 79 ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân. Về cơ bản, các ý kiến đều nhất trí với sự cần thiết và nội dung của dự thảo Nghị định (44/79 ý kiến nhất trí hoàn toàn). Một số ý kiến về câu chữ, kỹ thuật soạn thảo đã được Bộ Tài chính hoàn chỉnh tại hồ sơ dự án Nghị định.

Để đảm bảo Bảng giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy phù hợp với giá chuyển nhượng trên thị trường; đảm bảo đúng bản chất giá tính LPTB đối với tài sản đã qua sử dụng là giá trị sử dụng còn lại của tài sản và đồng bộ với pháp luật có liên quan; tiếp thu các ý kiến nêu trên, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi nguyên tắc ban hành Bảng giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy như sau: Giá tính LPTB đối với tài sản là ô tô, xe máy là giá tại Bảng giá tính LPTB do Tổng cục Thuế ban hành. Giá tính LPTB tại Bảng giá tính LPTB được xác định theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp với giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường tại thời điểm xây dựng Bảng giá tính LPTB.

Đối với các loại ô tô, xe máy phát sinh chưa có trong Bảng giá tính LPTB , dự thảo Nghị định đề xuất Cục trưởng Cục thuế quyết định giá tính LPTB theo nguyên tắc giá tính LPTB tối thiểu là giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường.

Có ý kiến đề nghị không cần thiết phải có cụm từ “tối thiểu”; đề nghị quy định theo hướng đối với tài sản mới phát sinh thì giá tính LPTB là giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường; đề nghị bổ sung thời hạn Cục trưởng Cục thuế có quyết định giá tính LPTB.

Tiếp thu và cũng để đảm bảo kịp thời hơn nữa trong xác định giá tính LPTB đối với các xe phát sinh chưa có trong Bảng giá, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định này thành: Trường hợp phát sinh loại ô tô, xe máy mới mà tại thời điểm nộp tờ khai LPTB chưa có trong Bảng giá tính LPTB do Tổng cục Thuế ban hành thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ khai LPTB, Cục trưởng Cục thuế căn cứ vào cơ sở dữ liệu quyết định giá tính LPTB của từng loại ô tô, xe máy mới để làm căn cứ tính LPTB tại địa phương.

Hồng Vân

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,724

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn