Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Triển khai hai thủ tục kiểm dịch trên Cơ chế một cửa ASEAN

07/06/2018 07:47 AM

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật) phối hợp rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hai thủ tục cấp chứng nhận kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật trên Cơ chế một cửa ASEAN.

Tổng cục Hải quan cho biết, hiện tại Việt Nam đã kết nối thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, trao đổi chính thức thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand. Trong thời gian tới các nước ASEAN sẽ tiếp tục triển khai trao đổi các chứng từ điện tử khác như: Tờ khai hải quan XK, chứng nhận kiểm dịch động vật (e-AH), thực vật (EPhyto), an toàn thực phẩm (food safety).

Trên cơ sở kết quả làm việc trong ASEAN, Tổng cục Hải quan đã có thông báo kế hoạch dự kiến triển khai trao đổi các chứng từ liên quan đến kiểm dịch cho Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật trong năm 2018. Đối với chứng nhận kiểm dịch thực vật, dự kiến kế hoạch test vào tháng 10/2018 và vận hành chính thức vào ngày 31/12/2018 cho Indonesia, Singapore, Thailand.  Cũng trong năm nay, thủ tục cấp chứng nhận kiểm dịch động vật dự kiến sẽ thử nghiệm cho Indonesia và Việt Nam.

Hiện tại, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật XK đã được Cục Thú y triển khai qua Cơ chế một cửa quốc gia từ 2015 và thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đã được Cục Bảo vệ thực vật triển khai qua Cơ chế một cửa quốc gia từ năm 2017.

Tổng cục Hải quan cho biết, trên cơ sở rà soát, cập nhật hệ thống và quy trình liên quan, Việt Nam có thể đáp ứng được kế hoạch thực hiện.

Để chuẩn bị các nội dung phục vụ triển khai Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật) phối hợp rà soát, nâng cấp hệ thống để đảm bảo gửi thông tin về chứng nhận kiểm dịch từ hệ thống kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang Cổng thông tin một cửa quốc gia để gửi đi Cổng thông tin một cửa ASEAN và tiếp nhận chứng nhận kiểm dịch gửi về từ Cổng thông tin một cửa ASEAN (qua Cổng thông tin một cửa quốc gia), phản hồi việc tiếp nhận các chuẩn thông điệp và yêu cầu kỹ thuật thống nhất trong ASEAN.

Bên cạnh đó, phối hợp rà soát quy trình thực hiện để điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu kết nối với Cơ chế một cửa ASEAN.

N.Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn