Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thiết kế Luật đặc khu theo hướng “Mở” và “Tự do”

18/05/2018 14:31 PM

Luật đặc khu kinh tế cần được thiết kế theo hướng “Mở” và “Tự do” - đó là quan điểm góp ý của ông Trần Đạo Đức, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO về dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (Đặc khu) sẽ được trình Quốc hội thảo luận vào ngày 21/5 sắp tới.

Mục tiêu của Đặc khu là phải đủ sức cạnh tranh với các đặc khu thành công khác của khu vực và trên thế giới, đồng thời là nơi thử nghiệm thể chế, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước. Nguyên tắc các đề xuất tại dự thảo Luật đặc khu phải trên cơ sở phù hợp với Hiến pháp nhưng phải ưu việt hơn các luật chuyên ngành khác để thu hút đầu tư. Để thực hiện, ông Trần Đạo Đức cho rằng, các quy định tại dự thảo phải được thể hiện thông qua các phương án và giải pháp tương ứng. Cụ thể, Tập đoàn CEO “hiến kế” tập trung vào 03 từ khóa là “Mở”, “Tự do” và “Chính quyền địa phương”.

Ông Trần Đạo Đức – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO

Từ khoá “Mở”

Với từ khoá “Mở”, ông Trần Đạo Đức nêu ý kiến về các điều kiện để được là nhà đầu tư chiến lược. Đối với các dự án được quy định khoản 5 Điều 3 của dự thảo, quy mô dự án nên được tính dựa trên tổng các dự án do nhà đầu tư (bao gồm cả các dự án của các công ty mẹ/công ty thành viên của nhà đầu tư đó) đầu tư tại đặc khu (bao gồm cả các dự án đã đầu tư tại đặc khu trước khi Luật đặc khu có hiệu lực thi hành). Đối với các dự án được quy định tại điểm c khoản 5 Điều 3, thời gian giải ngân nên được quy định là “không quá 05 năm” thay vì 03 năm như đang được đề xuất để đảm bảo mức độ ưu đãi của đặc khu so với khu vực ngoài đặc khu.

Về định nghĩa Khu chức năng, Tập đoàn này đề xuất bổ sung thêm tại khoản 2 Điều 3 dự thảo Luật đặc khu về danh mục Khu chức năng sẽ bao gồm cả Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng từ 4 sao trở lên.

Phân tích về cơ chế chính sách đặc biệt liên quan tới quản lý sử dụng đất đai và các ngành nghề mũi nhọn, thu hút một lượng lớn nhân lực, vật lực thời thúc đẩy sự phát triển cho Đặc khu. Vì vậy, các ngành nghề này cần được sự hỗ trợ của chính quyền đặc khu về vấn đề thu hồi đất và giải phóng mặt bằng để đảm bảo quá trình đầu tư nhanh chóng phát huy tối đa hiệu quả, thể hiện mức độ ưu tiên so với các ngành nghề không được ưu tiên khác.

Do đó, ông Trần Đạo Đức đề xuất bổ sung tại khoản 6 Điều 32 Dự thảo về danh mục dự án tại đặc khu được Chủ tịch UBND đặc khu/Hội đồng nhân dân đặc khu chấp thuận việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng tại đặc khu thành “Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành nghề ưu tiên phát triển có sử dụng đất”.

Về vấn đề sở hữu BĐS nghỉ dưỡng, tại khoản 1 Điều 35 Dự thảo đã quy định quyền sở hữu căn hộ khách sạn (condotel), biệt thự nghỉ dưỡng (resort villas), văn phòng làm việc kết hợp lưu trú (officetel) và các loại hình tương tự khác của tổ chức, cá nhân nước ngoài, không có bất kỳ quy định nào về quyền sở hữu căn hộ khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, văn phòng làm việc kết hợp lưu trú và các loại hình tương tự khác của các tổ chức, cá nhân Việt Nam. Tập đoàn CEO đề xuất bổ sung quyền sở hữu căn hộ khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, văn phòng làm việc kết hợp lưu trú, nhà phố thương mại, khách sạn quy mô nhỏ và các loại hình tương tự khác của các tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Ngoài ra, để phù hợp với tình hình thực tế của các dự án BĐS nghỉ dưỡng mà các nhà đầu tư đang triển khai trên thị trường, tại khoản 1 Điều 35, đề xuất bổ sung thêm sản phẩm phổ biến trên thị trường hiện nay mà tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài được quyền sở hữu là “Nhà phố thương mại (shophouse)” và “Khách sạn quy mô nhỏ (boutique hotel)”.

Về việc sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài, đối với trường hợp cá nhân nước ngoài, thời hạn sở hữu nhà ở tại Đặc khu hiện tại được quy định theo Luật nhà ở là 50 năm. Tập đoàn CEO đề xuất thời hạn sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài tại đặc khu sẽ theo thời hạn của dự án đầu tư BĐS tại Đặc khu.

Về tiền sử dụng đất, tiền sử dụng đất hiện nay đang được quy định trong Luật đất đai, Nghị định 45/2014/NĐ-CP về quy định thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên cách tính tiền sử dụng đất đang phức tạp, kéo dài, mất nhiều thời gian để hoàn tất các thủ tục hành chính này và không tạo được sự chủ động cho các doanh nghiệp trong việc tiên lượng các chi phí tạo lập quỹ đất khi quyết định đầu tư dự án. Tập đoàn CEO kiến nghị xem xét thay tiền sử dụng đất như quy định hiện nay bằng sắc thuế sử dụng đất áp dụng cho các đặc khu.

Từ khóa “Tự do”

Với từ khoá “Tự do”, Tập đoàn CEO đưa ra góp ý về hai vấn đề đó là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ưu đãi thuế.

Tại Phụ lục 4 của Dự thảo đang quy định tổng số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại đặc khu gồm 131 ngành nghề. Tập đoàn CEO đề xuất chỉ quy định các ngành nghề cấm kinh doanh tại Đặc khu và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể hậu kiểm các cá nhân, tổ chức để xử lý vi phạm. Trong trường hợp Dự thảo vẫn quy định theo hướng quy định các ngành nghề đầu tư có điều kiện, Tập đoàn CEO kiến nghị cắt giảm mạnh mẽ hơn các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đó và/hoặc giảm bớt các điều kiện để đảm bảo tính tự do của Đặc khu.

Dự án BĐS nghỉ dưỡng của CEO Group tại Phú Quốc

Chính sách ưu đãi về thuế tại đặc khu cần bảo đảm tính vượt trội so và đảm bảo cạnh tranh quốc tế, vì vậy doanh nghiệp đề xuất: Áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian hoạt động cho tất cả các doanh nghiệp tại Đặc khu; Áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% đối với tất cả các ngành nghề sản xuất, kinh doanh tại Đặc khu; Đề nghị áp dụng cơ chế miễn thuế TNCN trong một khoảng thời gian nhất định đối với các thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của các cá nhân làm việc tại Đặc khu để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với các DN thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư được áp dụng thêm các chính sách miễn giảm trong những năm đầu tính từ khi có doanh thu, thu nhập chịu thuế, bổ sung thêm quy định về cho phép các khách sạn 4 đến 5 sao mở các cửa hàng miễn thuế phục vụ khách du lịch lưu trú.

Về chính quyền đặc khu

Tập đoàn CEO mong muốn Chủ tịch UBND đặc khu nên được trao quyền tối đa để đủ thẩm quyền giải quyết nhanh các vấn đề của các nhà đầu tư, của các dự án đầu tư tại đặc khu. Luật đặc khu cần giảm tối đa các đầu việc trước khi trao quyền cho Chủ tịch UBND đặc khu. Ví dụ: Cắt giảm danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện thay vì bao gồm 131 ngành nghề như quy định trong Dự thảo.

Thử nghiệm việc ủy quyền tối đa cho nhà phát triển các khu chức năng (trong đó bao gồm cả các Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng) thực hiện một số các thủ tục hành chính, dịch vụ công theo hình thức quản lý công – tư nhằm giảm thiểu các công việc cho Chủ tịch UBND đặc khu và giảm bớt bộ máy nhân sự của đặc khu.

 “Để đảm bảo sự phát triển lâu dài, bền vững và có sức cạnh tranh so với các Đặc khu khác trong khu vực và trên thế giới, Luật đặc khu cần được thiết kế theo hướng “Mở” và “Tự do” trên cơ sở cân bằng giữa thể chế và các ưu đãi. Nếu thể chế thông thoáng là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Đặc khu thì các ưu đãi được lượng hóa là sức hấp dẫn ban đầu, có tác động đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư. Thế giới đã có Đặc khu 4.0, vì thế, để cạnh tranh, chúng ta cần cởi mở về tư tưởng (Open minded) để cho ra đời Đặc khu với thiết kế từ 4.0 trở lên” – ông Trần Đạo Đức kiến nghị.

Ninh Nhi (ghi)

Theo Báo Xây dựng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,686

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn