Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thông cáo số 3 kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

26/10/2017 10:08 AM

Thứ tư, ngày 25-10-2017, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì.

Buổi sáng:

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quy hoạch.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật. Trong quá trình thảo luận, đã có 24 đại biểu Quốc hội phát biểu, thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Làm rõ phạm vi điều chỉnh, một số khái niệm; sắp xếp, bố cục lại cho phù hợp Điều 30 - Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; bảo đảm tính khả thi, thống nhất giữa các dự án luật.

- Hệ thống quy hoạch quốc gia; phân loại, xác định tiêu chuẩn các loại quy hoạch; mối quan hệ giữa các quy hoạch; xử lý trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy hoạch;

- Nguyên tắc, thẩm quyền lập và phê duyệt quy hoạch; Hội đồng thẩm định; quy trình lập; ứng dụng khoa học công nghệ và cơ sở dữ liệu quốc gia trong lập quy hoạch; kinh phí lập quy hoạch; lấy ý kiến tham gia góp ý về quy hoạch; công khai quy hoạch;

- Nội dung quy hoạch; các hành vi bị cấm; tổ chức và thực hiện quy hoạch; điều chỉnh quy hoạch; bổ sung quản lý quy hoạch vùng;

- Thanh tra, xử lý vi phạm quy hoạch;

- Thời điểm có hiệu lực; điều khoản chuyển tiếp và điều khoản thi hành…

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo, cung cấp thêm thông tin, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu kết luận phiên họp.

Buổi chiều:

1. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu kín. Sau khi nghe Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả kiểm phiếu và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu, Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết với đại đa số phiếu tán thành.

2. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp.

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật An ninh mạng.

3. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp.

Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thứ năm, ngày 26-10-2017, buổi sáng, Quốc hội xem xét, quyết định phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ; thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Trong buổi chiều, Quốc hội biểu quyết, thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ; thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 967

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn