Sửa đổi một số quy định của Luật thuế XK, thuế NK

21/10/2017 09:33 AM

Để giải quyết vướng mắc của DN đồng thời tạo sự minh bạch, khoa học trong thực hiện các chính sách thuế tại Luật thuế XK, thuế NK, Tổng cục Hải quan đã thực hiện ra soát những vướng mắc, đồng thời sẽ đưa ra những phương án để gỡ vướng những bất cập này.

Hải quan

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Yên Phong, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Được biết, qua 1 thời gian thực hiện Luật Thuế XK, thuế NK, theo phản ánh của hải quan các tỉnh thành phố và cộng đồng DN hoạt động XNK cho thấy, các DN đã gặp vướng mắc trong việc thực hiện miễn thuế XK đối với hàng hóa XK để gia công, hoàn thuế; đối tượng được hoàn thuế; hoàn trả tiền nộp thuế; đồng thời khó khăn trong việc xác định chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

Tiếp thu những ý kiến trên, đồng thời thực hiện rà soát và đánh giá các quy định hiện hành của Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, Tổng cục Hải quan đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị thuộc và trực thuộc để xác định các vấn đề bất cập quy định tại Luật thuế XK, thuế NK.

Trên cơ sở tham gia, rà soát đánh giá tại cuộc họp đã xác định được một số vấn đề vướng mắc, bất cập của Luật, gồm: Miễn thuế XK đối với hàng hóa XK để gia công tại Khoản 6 Điều 16 và quy định có liên quan tại Khoản 13 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK; Hoàn thuế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 và quy định có liên quan tại Khoản 2 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK; Hoàn thuế theo điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK; và khung thuế suất của mặt hàng quy định tại số thứ tự 211 Biểu thuế XK theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất thuế XK đối với từng nhóm hàng chịu thuế ban hành kèm theo Luật Thuế XK, thuế NK.

Từ việc xác định các vướng mắc tại các quy định trên, Tổng cục Hải quan sẽ lấy ý kiến các đơn vị thuộc và trực thuộc về những giải pháp thực hiện và sẽ đề xuất với Bộ Tài chính hướng sửa đổi những vướng mắc này.

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 930

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn