Sẽ báo cáo Thủ tướng việc chuẩn hóa danh mục kiểm tra chuyên ngành trước 30/11

04/10/2017 16:53 PM

Để thống nhất mã số hàng hóa quản lý chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành theo Thông tư 65/2017/TT-BTC về công bố Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam phù hợp với Danh mục AHTN 2017, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức đợt rà soát với các bộ, ngành.

Hải quan

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Qua đó, mục tiêu đặt ra là đối với mỗi danh mục phải xác định được toàn bộ các tên hàng kèm theo mã số HS phù hợp với Danh mục hàng hóa XNK 2017.

Kết quả rà soát sẽ được Tổng cục Hải quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2017.

Ngày 27/6/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 65/2011/TT-BTC công bố Danh  mục hàng hóa XK, NK Việt Nam phù hợp với Danh mục AHTN 2017 (xây dựng trên cơ sở HS 2017 của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO)). Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017 được chi tiết thành 10.813 dòng hàng ở cấp độ 8 số. So với Danh mục AHTN 2012 thì Danh mục AHTN 2017 đã tăng lên 1.255 dòng, giữa nguyên mô tả tiếng Anh và mã số của mã số của 7.810 dòng, gộp 682 dòng; tách mã, chuyển mã và mở dòng với mô tả mới là 2.321 dòng.

Tổng cục Hải quan đã chủ động rà soát và chi tiết danh mục hàng hóa phải kiểm tra và quản lý chuyên ngành đối với từng bộ, ngành phải xây dựng, rà soát hay chuyển đổi theo Thông tư 65/2017/TT-BTC; đồng thời gửi các bộ, ngành để tiến hành rà soát, chuẩn hóa và công bố đầy đủ các danh mục chuyên ngành kèm theo mã số HS phù hợp với Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017, áp dụng từ ngày 1/1/2018.

Để kịp thời tiến độ triển khai, trong đợt rà soát tới đây (từ 10 đến 13/10), Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với các bộ, ngành để rà soát các dự thảo mã số HS đối với các danh mục hàng hóa chuyên ngành của các bộ, ngành theo Thông tư 65/2017/TT-BT. Đối với mỗi danh mục phải xác định được toàn bộ các tên hàng kèm theo mã số HS phù hợp với Danh mục hàng hóa XNK 2017.

Rà soát các danh mục hàng hóa phải kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Y tế; rà soát danh mục hàng hóa phải kiểm dịch động vật, kiểm dịch thủy sản; rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách quản lý đối với hàng hóa XNK.

N.Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,071

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn