Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước

29/09/2017 11:57 AM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2271/BXD-KTXD gửi Cty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum về việc xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Ngân sách nhà nước

Ảnh minh họa.

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum, Cty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đang tiến hành xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác đang thực hiện tại đơn vị trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tuy nhiên, theo điểm b khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập quy định: Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Vì vậy, Cty phát triển hạ tầng Khu kinh tế có văn bản số 34/CV-Cty ngày 31/7/2017 về việc xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được Chính phủ quy định tại Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 (nay là Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017). Theo đó, Bộ Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước (bao gồm cả hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí, phương pháp định giá…) đối với các dịch vụ hạ tầng đô thị gồm: Cấp nước đô thị và khu công nghiệp, thoát nước và xử lý nước thải đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung; quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung; chiếu sáng đô thị; cây xanh đô thị; nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sỹ) và cơ sở hỏa táng… Bộ Xây dựng không được giao nhiệm vụ tổ chức cung ứng, không được cấp kinh phí để tổ chức thực hiện các dịch vụ đô thị này.

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc xây dựng danh mục các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý và đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong danh mục nêu trên không có các dịch vụ sự nghiệp công ích như đã nêu tại văn bản số 34/CV-Cty.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đã công bố các tập định mức kinh tế kỹ thuật của một số dịch vụ công ích (như nêu tại văn bản số 34/CV-Cty) để tham khảo, vận dụng trong quá trình xây dựng định mức hoặc dự toán, giá một số dịch vụ công ích. Việc hướng dẫn, quy định áp dụng định mức, đơn giá, lập và phê duyệt giá dự toán các dịch vụ công ích này hay các công tác, dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh thực hiện theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Linh Nguyễn

Theo Báo Xây dựng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,831

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn