Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

05/12/2011 11:45 AM

TT - Ngày 4-12, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã họp phiên thứ 2, thảo luận chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2016.

Tại phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2016 cần quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối nêu trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng, đồng thời bám sát nội dung nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Các thành viên ban chỉ đạo cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc hoàn thiện chính sách pháp luật về hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp; nghiên cứu xác định rõ chức năng thẩm quyền tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp; xây dựng cơ chế chính sách đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp.

Chủ tịch nước yêu cầu các thành viên cần sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992 để trình Bộ Chính trị quyết định.

Quan tâm đến cơ chế, chính sách và phương thức đào tạo cán bộ tư pháp, Chủ tịch nước nhấn mạnh các ngành tư pháp, kiểm sát, tòa án tăng cường chủ động phối hợp trong tuyển dụng đào tạo, nghiên cứu cơ chế thu hút tuyển chọn người có tâm huyết, đủ đức tài, mở rộng nguồn và tổ chức thi tuyển, điều chỉnh chế độ, chính sách tiền lương phù hợp tính chất đặc thù của hoạt động tư pháp.

TTXVN

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,500

Các tin khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn