Tăng 7,4% trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã đã nghỉ hưu?

09/05/2017 12:40 PM

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981.

lương hưu

Theo đó, từ ngày 01/7/2017, điều chỉnh tăng thêm 7,4% mức lương trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 06/2017 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130-CP và Quyết định 111-HĐBT.

Dự kiến, chế độ này được thực hiện kể từ ngày 01/7/2017 và bãi bỏ Thông tư 01/2015/TT-BNV ngày 13/02/2015.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,018

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn