Tạm dừng chuyển tiền trợ cấp ốm đau, thai sản... vào tài khoản của NLĐ

28/02/2017 08:18 AM

Ngày 27-2, BHXH TP HCM cho biết vừa có công văn gửi các đơn vị sử dụng lao động thông báo về việc tạm dừng chuyển tiền trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức vào tài khoản của người lao động (NLĐ).

Thời gian qua, các đơn vị sử dụng lao động đã hỗ trợ cung cấp số tài khoản của NLĐ để cơ quan BHXH chi trả trực tiếp trợ cấp ốm đau thai sản, dưỡng sức cho NLĐ.

Thực hiện kế hoạch triển khai đồng bộ công cụ hỗ trợ tập trung dữ liệu của BHXH Việt Nam và yêu cầu sử dụng phần mềm xét duyệt các chế độ ngắn hạn do BHXH Việt Nam cài đặt, dự kiến trong thời gian chuyển đổi hệ thống cơ sở dữ liệu, BHXH TP (bao gồm cả BHXH 24 quận, huyện) sẽ tạm ngừng việc chuyển tiền trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức vào tài khoản của NLĐ từ ngày 27-2 trở đi cho đến khi có thông báo mới.

Đối với những hồ sơ đã nộp cho cơ quan BHXH trước ngày 27-2 và có yêu cầu trả trợ cấp vào tài khoản của NLĐ, nếu cơ quan BHXH không chuyển khoản được thì khi trả kết quả sẽ có thông báo kèm theo để đơn vị biết và chi trả trực tiếp cho NLĐ. BHXH TP đề nghị các đơn vị sử dụng lao động sắp xếp và tổ chức chi trả tiền trợ cấp cho NLĐ sau khi được cơ quan BHXH xét duyệt và chuyển tiền cho đơn vị.

Trước đó, trong tháng 9-2016, nhằm bảo đảm cho NLĐ nhận được tiền trợ cấp ngắn hạn (ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe) trong thời gian sớm nhất theo quy định của Luật BHXH, BHXH TP HCM đã có công văn hướng dẫn một số thủ tục cho các đơn vị sử dụng lao động khi đề nghị chi trả trợ cấp qua tài khoản cá nhân của NLĐ.

Theo đó, đối với các đơn vị đã cung cấp đầy đủ thông tin số tài khoản cá nhân của NLĐ cho cơ quan BHXH và đã được cập nhật vào hệ thống quản lý, khi có phát sinh đề nghị giải quyết các chế độ ngắn hạn thì cơ quan BHXH sau khi giải quyết hồ sơ sẽ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của NLĐ. Trường hợp sau khi giải quyết các chế độ ngắn hạn mà không chuyển được tiền vào tài khoản cá nhân của NLĐ (do sai thông tin số tài khoản, CMND…) thì cơ quan BHXH sẽ tự động chuyển hình thức chi trả sang chuyển tiền cho đơn vị để đơn vị kịp thời chi trả trực tiếp cho NLĐ. Sau đó, đơn vị phải cung cấp thông tin đúng để cơ quan BHXH có cơ sở điều chỉnh dữ liệu trên hệ thống và chi trả cho các đợt phát sinh tiếp theo.

Đối với các đơn vị đã cung cấp thông tin số tài khoản cá nhân của NLĐ và được cập nhật vào hệ thống, nếu có sai sót trong quá trình thu thập thông tin số tài khoản, đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH thực hiện điều chỉnh kịp thời để việc giải quyết các chế độ ngắn hạn và chi trả tiền cho NLĐ trong thời gian sớm nhất.

T.Ngôn

Theo Người lao động

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,552

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn