Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Chính thức thông qua hai Luật quan trọng

19/06/2015 11:41 AM

Sáng 19-6, QH đã họp vào biểu quyết thông qua hai Luật quan trọng đó là Luật tổ chứcChính phủ sửa đổi (TCCP) và Luật tổ chức chính quyền địa phương (TCCQĐP).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý

Không thể quy định rõ số lượng Phó Thủ tướng

Báo cáo giải trình trước khi thông qua dự luật Luật TCCP, Chủ nhiệm UBPL của QH Phan Trung Lý đề nghị Quốc hội cho phép không quy định “cứng” tỷ lệ nữ tham gia Chính phủ trong Luật. Trước đó, thảo luận tại hội trường các ĐB yêu cầu quy định tỷ lệ nữ tham gia Chính phủ ít nhất là 20%.

Ông Lý cho biết có ý kiến đề nghị quy định rõ số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ trong Luật nhằm bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo đảm sự giám sát của Nhân dân. Tuy nhiên, theo ông Lý việc này, theo quy định của Hiến pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng là thành viên Chính phủ, đồng thời Hiến pháp quy định số lượng thành viên Chính phủ do QH quyết định. Trên cơ sở quyết định số lượng thành viên Chính phủ, QH sẽ quyết định cụ thể số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ. Do đó, không thể bổ sung quy định rõ số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phan Trung Lý cũng cho biết, trong trường hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do điều động, bố trí cán bộ của cơ quan có thẩm quyền để đáp ứng yêu cầu và điều kiện thực tiễn quản lý, điều hành thì việc tăng thêm Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ do Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ QH xem xét, quyết định.

Sau phần giải trình, có 433 ĐB tham gia bỏ phiếu (87,65%) trong đó có 410 ĐB tán thành (83,00%), 6 ĐB không tán thành (1,21%) và 17 ĐB không biểu quyết (3,44%).

Thông qua dự thảo luật TCCP sửa đổi. LÊ PHI

Tăng số lượng đại biểu HĐND

Về dự thảo Luật TCCQĐP, Chủ nhiệm UBPL của QH Phan Trung Lýcho hay, về số lượng ĐB HĐND, có ý kiến đề nghị tăng số lượng ĐB HĐND TP Hà Nội và TP.HCM từ 95 ĐB lên 105 ĐB để phù hợp với quy mô dân số, đặc điểm, tính chất của các đô thị lớn này. Tiếp thu ý kiến nêu trên, đề nghị QH cho thể hiện lại nội dung này như quy định tại Điều 39 của dự thảo Luật.

Theo ông Lý, trước mắt chỉ nên tổ chức Ban đô thị ở thành phố trực thuộc trung ương vì đây là những đô thị tập trung, có quy mô lớn, mức độ đô thị hóa cao và có nhiều điểm đặc thù khác với các địa bàn đô thị đơn lẻ khác là thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Đề nghị QH cho tiếp tục quy định thành phần của UBND các cấp gồm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn của UBND và quy định rõ 01 Ủy viên phụ trách quân sự và 01 Ủy viên phụ trách công an để phụ trách về các lĩnh vực hoạt động quan trọng này ở địa phương.

Sau khi nghe trình bày, QH đã chính thức biểu quyết thông qua luật này, theo đó có 441 ĐB tham gia biểu quyết, trong đó có 421 tán thành (85,22%), 13 ĐB không tán thành (2,63%) và bảy ĐB không biểu quyết (1,42%).

Như vậy, hai dự thảo luật TCCP sửa đổi và Luật TCCQĐP đã chính thức được thông qua.

LÊ PHI

Theo Pháp luật TP.HCM

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,768

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn