Ngành Hải quan ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng

11/01/2020 08:26 AM

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký ban hành Quyết định số 38/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Tổng cục Hải quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với việc chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; đồng thời tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng để nâng cao nhận thức về công tác phòng chống tham nhũng.

Trong kế hoạch, Tổng cục trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, cục trưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố, chi cục trưởng và tương đương phải chủ động, gương mẫu trong việ nghiên cứu, tổ chức thực hiện đầy đủ, thường xuyên, liên tục và có hiệu quả tại đơn vị các quy định pháp luật, chỉ đạo về phòng chống tham nhũng.

Kế hoạch của Tổng cục Hải quan nêu cụ thể các nội dung cần thực hiện: Từ việc phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật, các chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng của Trung ương, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan; đến việc xây dựng chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của đơn vị và thực hiện trách nhiệm giải trình; thực hiện đầy đủ các quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, tố cáo hành vi tham nhũng; thực hiện quy định về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn và Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam.

Kế hoạch cũng nêu các hoạt động khác cần triển khai như: Thực hiện quy định về chuyển đổi vị trí công tác của CBCC, viên chức; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan để công khai, minh bạch góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng trong hệ thống các cơ quan Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc vi phạm góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng của các cơ quan thực thi pháp luật.

Cùng với đó, các đơn vị thực hiện quy định về thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, kiểm tra; thực hiện quy định về kiểm tra hoạt động công vụ, xử lý kỷ luật đối với CBCC hải quan…

N.Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,594

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn