Tập trung kê khai tài sản, thu nhập năm 2019

16/11/2019 14:10 PM

UBND thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 khi nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực.

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các ban Đảng, các cơ quan Đảng ủy khối, Văn phòng Thành ủy, HĐND thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, công ty TNHH một thành viên, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2019.

Công văn nêu rõ, Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua, ngày 20/11/2018 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2019; trong đó, tại Khoản 2 Điều 35 quy định: “Chính phủ quy định mẫu bản kê khai và việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập quy định tại Điều này”.

Hiện nay, Chính phủ chưa ban hành Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập. Ngày 21/10/2019, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 1870/TTCP-C.IV về việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019, trong đó, có nội dung: “Việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 sẽ được thực hiện khi nghị định ban hành và có hiệu lực pháp luật”.

Do vậy, UBND thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 khi nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực.

Thanh tra thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất UBND thành phố dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND, ngày 17/12/2013, của UBND thành phố về kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác minh bạch tài sản, thu nhập; hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Vĩnh Hoàng

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,602

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn