Kiểm soát thực thi công vụ của công chức hải quan các cấp: Tăng phòng ngừa, nghiêm xử lý

01/11/2018 09:24 AM

Việc kiểm soát thực thi công vụ của CBCC hải quan các cấp là một vấn đề quan trọng hàng đầu đối với cơ quan Hải quan, điều này liên quan trực tiếp đến việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư- gia công Hà Nội. Ảnh: N.Linh

Tăng phòng ngừa

Chính vì vậy, tại hội thảo mới đây về tăng cường quan hệ đối tác Hải quan-DN trong công tác hiện đại hóa hải quan năm 2018, do Tổng cục Hải quan tổ chức, một trong những vấn đề được cơ quan Hải quan đưa ra là Kiểm soát công vụ của công chức hải quan các cấp.

Việc kiểm soát thực thi công vụ của CBCC hải quan các cấp là một vấn đề quan trọng hàng đầu đối với cơ quan Hải quan. Sự tồn tại tiêu cực, tham nhũng đe dọa đáng kể năng lực của tổ chức Hải quan trong việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của tổ chức mình, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế; gian lận, gây thất thu thuế của nhà nước; gây bất ổn trật tự an ninh, an toàn xã hội; làm giảm đầu tư nước ngoài, trở ngại cho thương mại quốc tế; làm giảm lòng tin của người dân, doanh nghiệp.

Từ nhận thức trên, ngành Hải quan đã đề ra nhiều giải pháp nhằm kiểm soát thực thi công vụ của CBCC hải quan các cấp.

Trong đó giải pháp phòng ngừa, không ngừng cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan nhằm tạo môi trường phát triển thuận lợi cho DN, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa công chức hải quan và người dân, doanh nghiệp.

Chính vì thế, với mục đích công khai, minh bạch thủ tục, tại nơi làm thủ tục hải quan, cơ quan Hải quan niêm yết công khai các khoản phí, lệ phí mà người khai hải quan, DN phải nộp theo quy định của pháp luật để người dân, DN nắm bắt, thực hiện.

Thay đổi phương thức thu lệ phí hải quan, hạn chế việc thu lệ phí bằng tiền mặt, ngăn chặn triệt để tình trạng lợi dụng việc thu lệ phí hải quan để nhận tiền “bôi trơn” của người dân, DN.

Triển khai hệ thống camera giám sát tại tất cả các bộ phận nghiệp vụ có tiếp xúc với người dân, công khai để người dân và các cơ quan chức năng cùng tham gia theo dõi, giám sát trực tuyến, minh bạch hoạt động công vụ.

Tổng cục Hải quan đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng kèm theo Quyết định số 3899/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2016 để tiếp nhận những tin báo, tố giác về tội phạm; buôn lậu, gian lận thương mại; những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và tin báo liên quan đến thủ tục hải quan.

Tại các cục hải quan tỉnh, thành phố và các chi cục hải quan đều niêm yết công khai số điện thoại của các đơn vị chức năng, người có thẩm quyền để tiếp nhận, xử lý các thông tin, vướng mắc liên quan của người dân, DN trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan cũng duy trì việc thực hiện trực ban theo Quy chế thực hiện trực ban, giám sát  trực tuyến trong ngành hải qua ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-TCHQ ngày 17/3/2017 để kịp thời xử lý những thông tin, tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nghiệp vụ hải quan; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hải quan và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Hàng năm, Hải quan Việt Nam (từ Tổng cục Hải quan đến các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các Chi cục) đều tổ chức các hội nghị đối thoại doanh nghiệp, thông qua cổng thông tin điện tử, Website, đường dây nóng, thực hiện thủ tục một cửa… để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Riêng năm 2018 đã tổ chức được hơn 100 cuộc hội nghị đối thoại từ cấp Tổng cục đến các đơn vị hải quan địa phương.

Cơ quan Hải quan cũng đã tiếp nhận và giải quyết hàng nghìn lượt yêu cầu cung cấp thông tin pháp luật hải quan của doanh nghiệp tại trụ sở cơ quan hải quan; bằng văn bản cũng như qua điện thoại.

Định danh 300 hành vi vi phạm để xử lý

Trong việc kiểm tra, xử lý, Tổng cục đã ban hành Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam theo Quyết định số 188/QĐ-TCHQ ngày 02/02/2017. Định danh các hành vi vi phạm (khoảng 300 hành vi) và hình thức xử lý (Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan).

Tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ của Tổng cục đối với cục hải quan tỉnh, thành phố, của cục hải quan tỉnh, thành phố đối với các chi cục trực thuộc. Trong đó tăng cường hình thức kiểm tra đột xuất, tập trung vào những đơn vị, những khâu nghiệp vụ trọng yếu, nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực để chủ động phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm của cán bộ, công chức Hải quan.

Từ Tổng cục đến các cục, chi cục thành lập các Tổ kiểm tra công vụ thường xuyên tiến hành kiểm tra để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của CBCC khi thi hành công vụ và phòng ngừa các biểu hiện phiền hà, tiêu cực, sách nhiễu. Xử lý kiên quyết, nghiêm khắc (đến mức buộc thôi việc) các trường hợp vi phạm và xử lý trách nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp liên quan đến khi để xảy ra tiêu cực, sai phạm trong đơn vị, lĩnh vực do mình quản lý, phụ trách.

N.Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,735

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn