Đồng ý ký Hiệp định cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Việt Nam và Trung Quốc

16/03/2022 10:59 AM

Ngày 15/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 36/NQ-CP về ký Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đồng ý ký Hiệp định cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Việt Nam và Trung Quốc

Đồng ý ký Hiệp định cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Việt Nam và Trung Quốc (Ảnh minh họa)

Theo đó, Chính phủ đồng ý chủ trương ký kết Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tài khóa 2020.

Đồng thời, Chính phủ ủy quyền lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định với đại diện được ủy quyền của Chính phủ Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục ủy quyền cho việc ký Hiệp định trên theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ về việc ký Hiệp định trên tại phiên họp Chính phủ thường kỳ gần nhất; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phía Việt Nam và phía Trung Quốc triển khai Hiệp định.

Nghị quyết 36/NQ-CP được ban hành ngày 15/3/2022.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,427

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn