Hồ sơ, thủ tục hủy hóa đơn điện tử chưa sử dụng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
24/02/2022 11:31 AM

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Vậy hồ sơ, trình tự hủy hóa đơn điện tử chưa sử dụng được quy định như thế nào?

Hồ sơ, thủ tục hủy hóa đơn điện tử chưa sử dụng

Hồ sơ, thủ tục hủy hóa đơn điện tử chưa sử dụng (Ảnh minh họa)

1. Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn điện tử chưa sử dụng

Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn, hồ sơ bao gồm:

- Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

- Bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy ghi chi tiết: Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

- Biên bản tiêu hủy hóa đơn;

- Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp tiêu hủy theo mẫu.

Riêng Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn được lập thành 02 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện tiêu hủy hóa đơn.

Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn

2. Trình tự, thủ tục hủy hóa đơn điện tử chưa sử dụng

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh tiến hành tiêu hủy hóa đơn điện tử theo trình tự sau đây:

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy.

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi tiêu hủy hóa đơn.

- Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản tiêu hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Căn cứ pháp lý: Điều 27 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

>>> Xem thêm: Có bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử không? Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử là gì?

Doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử bằng cách nào? Doanh nghiệp sử dụng loại hóa đơn điện tử có mã hay không có mã?

Sử dụng hóa đơn điện tử có cần phải hủy hóa đơn giấy còn tồn không? Có được sử dụng cùng lúc hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy không?

 

Diễm My

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 31,110

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn