Điều chỉnh kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021

06/11/2021 16:38 PM

Theo Quyết định 1869/QĐ-TTg ngày 05/11/2021, Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021 được điều chỉnh như sau:

Điều chỉnh kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021

Điều chỉnh kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021 (Ảnh minh họa)

(1) Kế hoạch vay của Chính phủ 514.297 tỷ đồng (trước đó là 624.221 tỷ đồng), gồm:

- Phát hành trái phiếu Chính phủ và vay các nguồn trong nước 463.000 tỷ đồng (trước đó là 527.357 tỷ đồng);

- Vay nước ngoài 51.297 tỷ đồng (trước đó là 96.864 tỷ đồng), trong đó vay cho ngân sách trung ương (NSTW) là 33.898 tỷ đồng, vay về cho vay lại 17.399 tỷ đồng.

(2) Trả nợ của Chính phủ 365.932 tỷ đồng (trước đó là 394.506 tỷ đồng), trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ 338.415 tỷ đồng (trước đó là 366.224 tỷ đồng), trả nợ của các dự án cho vay lại 27.517 tỷ đồng (trước đó là 28.282 tỷ đồng).

(3) Về vay được Chính phủ bảo lãnh

- Mức bảo lãnh phát hành trái phiếu đối với 2 ngân hàng chính sách sẽ được xác định trên cơ sở Bộ Tài chính thẩm định hồ sơ đề nghị phát hành của 2 ngân hàng chính sách theo quy định tại Nghị định 91/2018/NĐ-CP.

- Rút vốn vay trong nước và nước ngoài của các doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc trong năm.

(4) Kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2021

- Vay từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ dự kiến là 12.612 tỷ đồng. Trường hợp các tháng cuối năm các địa phương phục hồi hoạt động kinh tế và có nhu cầu vay cho đầu tư phát triển, tổng mức vay cần đảm bảo trong mức 28.797 tỷ đồng đã được Quốc hội phê duyệt theo Nghị quyết 128/2020/QH14.

(Trước đó, vay từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ và các nguồn vay khác với số tiền khoảng 28.797 tỷ đồng).

- Trả nợ của chính quyền địa phương 6.662 tỷ đồng, gồm chi trả gốc 3.997 tỷ đồng và chi trả lãi 2.665 tỷ đồng.

(5) Vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả tối đa 7.000 triệu USD (trước đó là 6.350 triệu USD); tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn khoảng 25% (trước đó là khoảng 18%-20%) so với dư nợ tại thời điểm ngày 31/12/2020.

Quyết định 1869/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,492

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn