Ngân hàng Nhà nước công bố tình hình lãi suất huy động và cho vay

01/09/2021 10:47 AM

Ngày 31/8/2021, Ngân hàng Nhà nước đã ra Thông cáo báo chí về diễn biến lãi suất của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng tháng 7/2021.

Ngân hàng Nhà nước công bố tình hình lãi suất huy động và cho vay

Ngân hàng Nhà nước công bố tình hình lãi suất huy động và cho vay (Ảnh minh họa)

*Đối với lãi suất tiền gửi:

- Lãi suất VND: Lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của NHTM trong nước ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,3-3,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,2-5,7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 5,4-6,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,1-6,9% đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

-  Lãi suất tiền gửi: Lãi suất tiền gửi USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

*Đối với lãi suất cho vay:

- Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 4,4%/năm.

- Lãi suất USD: Lãi suất cho vay USD bình quân ở mức 3,0-6,0%/năm.

Thông cáo báo chí của Ngân hàng Nhà nước

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,073

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn