Danh sách Công văn Tổng cục Thuế đã cập nhật trong tháng 02/2021

09/03/2021 15:00 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp danh sách các Công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế ban hành trong tháng 02/2021 đã cập nhật được:

Danh sách Công văn Tổng cục Thuế đã cập nhật trong tháng 02/2021

Danh sách Công văn Tổng cục Thuế đã cập nhật trong tháng 02/2021

- Công văn 459/TCT-DNNCN ngày 24/02/2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân;

- Công văn 429/TCT-TTKT ngày 22/02/2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng có rủi ro cao;

- Công văn 428/TCT-TTKT ngày 22/02/2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng có rủi ro cao;

- Công văn 427/TCT-TTHT ngày 22/02/2021 về giới thiệu điểm mới và triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

- Công văn 388/TCT-DNNCN ngày 08/02/2021 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập tại một nơi;

- Công văn 377/TCT-DNNCN ngày 05/02/2021 về đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân;

- Công văn 368/TCT-TTHT ngày 05/02/2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhận cá nhân năm 2020;

- Công văn 353/TCT-KK ngày 05/3/2021 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh;

- Công văn 345/TCT-DNNCN ngày 03/02/2021 về việc xác định khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,823

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn