Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Hà Nội thông qua 6 mức chi thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố

09/12/2020 10:09 AM

Chiều 8/12, sau khi thực hiện xong các nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục xem xét, thông qua một số nghị quyết chuyên đề, trong đó có dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2021; một số quy định về mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố…

Tại kỳ họp, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND Thành phố cũng thông qua 6 mức chi: Hỗ trợ hằng tháng đối với công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc của thành phố Hà Nội; mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội; mức học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trung học phổ thông chuyên trong các trường chuyên và học sinh các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao công lập của thành phố Hà Nội; nội dung chi, mức chi tập huấn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia của thành phố Hà Nội; mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước; mức chi đặc thù cho công tác viên dân số ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, đối với Quy định mức hỗ trợ hằng tháng đối với công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc của thành phố Hà Nội, mức hỗ trợ gồm: 2 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với người có trình độ đại học hoặc trên đại học; 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

Đối với quy định mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội, thành phố sẽ hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã thuộc vùng khó khăn là 3,6 triệu đồng/tháng/45 trẻ em (số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm 1 lần mức hỗ trợ). Hỗ trợ đối với trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục là 240 nghìn đồng/trẻ/tháng. Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục là 1,2 triệu đồng/giáo viên/tháng.

Cũng tại Kỳ họp, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND Thành phố đã thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố Hà Nội.

Trong đó, HĐND Thành phố quyết nghị thông qua danh mục 1.738 dự án thu hồi đất năm 2021 với diện tích là hơn 6.068ha. Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thành phố thông qua đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thàn phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2021 của HĐND thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện, thị xã để các quận, huyện, thị xã bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2021.

Đồng thời, HĐND Thành phố thông qua danh mục 663 công trình, dự án chuyển mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 với diện tích là hơn 1.064ha.

Thùy Linh-Thiện Tâm

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,328

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn