Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Danh sách Công văn do Tổng cục Thuế ban hành trong tháng 9/2020

16/10/2020 11:01 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp danh sách các Công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế ban hành trong tháng 9/2020 đã cập nhật được:

Danh sách Công văn do Tổng cục Thuế ban hành trong tháng 9/2020

Danh sách Công văn do Tổng cục Thuế ban hành trong tháng 9/2020

- Công văn 4111/TCT-DNL ngày 30/9/2020 hướng dẫn về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng của các nhà máy thủy điện do Công ty đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng;

- Công văn 4090/TCT-CNTT ngày 30/9/2020 về việc đăng ký là Tổ chức cung cấp dịch vụ truyền, nhận dữ liệu hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, cung ấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

- Công văn 4076/TCT-DNNCN ngày 29/9/2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân;

- Công văn 3956/TCT-CS ngày 22/9/2020 về hỗ trợ thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại;

- Công văn 3924/TCT-CS ngày 18/9/2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

- Công văn 3920/TCT-DNL ngày 18/9/2020 về thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử;

- Công văn 3902/TCT-KK ngày 17/9/2020 về xác định số thuế giá trị gia tăng được hoàn;

- Công văn 3900/TCT-CS ngày 17/9/2020 về xác định sản phẩm vàng thỏi khi tính thuế tài nguyên;

- Công văn 3880/TCT-KK ngày 17/9/2020 về quản lý thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động;

- Công văn 3870/TCT-KK ngày 16/9/2020 về xử lý tiền thuế nộp thừa vào ngân sách nhà nước;

- Công văn 3867/TCT-KK ngày 16/9/2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do nộp nhầm;

- Công văn 3848/TCT-KK ngày 15/9/2020 về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng;

- Công văn 3847/TCT-KK ngày 15/9/2020 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

- Công văn 3845/TCT-DNNCN ngày 15/9/2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi cho người lao động được trích từ quỹ công đoàn;

- Công văn 3832/TCT-KK ngày 14/9/2020 về hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa;

- Công văn 3798/TCT-KK ngày 11/9/2020 về vướng mắc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh;

- Công văn 3799/TCT-KK ngày 11/9/2020 về thực hiện Thông tư 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019;

- Công văn 3791/TCT-CS ngày 11/9/2020 về căn cứ tính thuế tài nguyên;

- Công văn 3788/TCT-CS ngày 11/9/2020 về điều kiện để hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Công văn 3769/TCT-DNNCN ngày 10/9/2020 về hoàn thuế thu nhập cá nhân và Lệ phí trước bạ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản;

- Công văn 3768/TCT-DNNCN ngày 10/9/2020 về quyết toán thuế đối với thu nhập cá nhân vãng lai;

- Công văn 3712/TCT-CS ngày 08/9/2020 về vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ;

- Công văn 3701/TCT-CS ngày 08/9/2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Công văn 3711/TCT-CS ngày 08/9/2020 về thời điểm lập hoá đơn;

- Công văn 3705/TCT-CS ngày 08/9/2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng;

- Công văn 3682/TCT-DNNCN ngày 07/9/2020 về chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh.

- Công văn 3646/TCT-CS ngày 03/9/2020 về hóa đơn điện tử;

- Công văn 3608/TCT-TTKT ngày 01/9/2020 về lưu giữ hồ sơ toàn cầu của Công ty Honda Việt Nam;

- Công văn 3639/TCT-CS ngày 01/9/2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập.

(Tiếp tục cập nhật)

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,971

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn